Lynettefællesskabet er klar med Nordens største solcelleanlæg. Anlægget skal producere

740.000 kW-timer årligt, svarende til 225 husstandes årlige forbrug.

Danmarks største miljøvirksomhed inden for spildevandsrensning, Lynettefællesskabet, etablerer 2.932

solcellepaneler på renseanlæg Damhusåen i Valby på et areal, der svarer to fodboldbaner.

Solcelleanlægget vil få en samlet effekt på 777 kW og mindske udledningen af CO2 med 340 ton. Det gør anlægget til Nordens største, som Topdanmark ellers indtil nu har haft æren af.

"Forandringen af verdens klima vil have store konsekvenser for mennesker og natur i hele verden. Hvis vi skal undgå den helt store katastrofe, skal vi investere i grønne løsninger. Lynettefællesskabets solcelleanlæg er et godt initiativ. Jeg håber, at andre virksomheder vil foretage lignende investeringer og dermed hjælpe København med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025," siger Ayfer Baykal bestyrelsesformand samt Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Idéen til at bygge et solcelleanlæg opstod, da rådgivningsfirmaet Kuben Management tog kontakt til Lynettefællesskabet, hvor de foreslog at udnytte Renseanlæg Damhusåens arealer til opførelse af solceller. I juni 2012 traf Lynettefællesskabet beslutningen om at igangsætte projektet, som er gennemført med støtte fra EU. Det er den danske producent af solceller, Gaia Solar, der har leveret og monteret solcellepanelerne.

Anlægget kommer til at dække 10 procent af Lynettefællesskabets strømforbrug, og det 8,5 millioner kroner dyre anlæg vil have en tilbagebetalingstid på 13 år.

"Som miljøvirksomhed er vi naturligvis stolte over at kunne udvise et godt eksempel. Etablering af solcelleanlægget er både en fornuftig investering samtidig med, at det gavner CO2-udslippet, så vi glæder os over, at en væsentlig del af vores strøm nu genereres uden at belaste miljøet," siger Torben Knudsen, direktør i Lynettefællesskabet.

"Ud over at forbedre miljøet er solcelleanlægget med til at gøre driften af Lynettefællesskabet endnu mere effektiv til gavn for borgerne i hovedstaden, og samtidig er vi med til at styrke den danske solcellebranche," siger næstformand Nils-Ole Heggland, der også er formand for Drifts- og Forsyningsudvalget i Frederiksberg Kommune.

Indvielsen af det nye solcelleanlæg på Renseanlæg Damhusåen fandt sted den 30. april 2013.

For yderligere information kontakt:

Direktør Torben Knudsen, Lynettefællesskabet, telefon 3257 3232.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ayfer Bykal, indviede anlægget.

Læs mere på www.lyn-is.dk.