DANVA hilser Natur- og Landbrugskommissionens rapport velkommen, men savner mere konkrete udmeldinger om, hvordan drikkevandet skal beskyttes.

Formand for DANVA Lars Therkildsen, adm. dir i HOFOR, hilser den nye rapport fra Natur- og Landbrugs-kommissionen velkommen, men mener ikke, at forslagene om bedre beskyttelse af drikkevandet er vidtgå-ende nok.

”Kommissionen slår fast, at det er nødvendigt at øge beskyttelsen af grundvandet mod pesticider. Regerin-gen bør derfor handle på denne klare udmelding og indføre obligatoriske boringsnære beskyttelseszoner, som er et nødvendigt værn mod forurening. Det er selvfølgeligt positivt, at kommissionen anbefaler, at boringsnære beskyttelsesområder skal beregnes og udlægges i alle kommuner. Men streger på et kort giver jo ingen beskyttelse i sig selv," siger Lars Therkildsen.

Rapporten 'Natur og landbrug – en ny start' indeholder 44 anbefalinger fordelt på 144 forslag. Tre forslag handler om at beskytte drikkevandet: Alle kommuner skal inden to år have kortlagt deres vandindvindings-områder for at kunne beskytte områder omkring drikkevandsboringer, indsatsen for at beskytte drikke- og grundvand mod nitrat og sprøjtemidler skal evalueres og pesticidfølsomme områder identificeres.

Beskyttelseszoner er en samfundsgevinst

Ifølge Lars Therkildsen har DANVA foretaget beregninger, der viser, at obligatoriske beskyttelseszoner kun behøver at lægge beslag på fem procent af landbrugsjorden inden for indvindingsområderne, som svarer til 10.000 ha, hvilket årligt vil koste 20-40 mio. kr. som kompensation til landmændene – en merudgift på 7,50 kr. om året for hver dansker.

"Vi mener, det er en rigtig god forretning for det danske samfund at etablere beskyttelse af de boringsnære områder, de såkaldte BNBO'er, i stedet for at fortsætte med at lukke boringer og etablere nye. Vi tager ca.100 drikkevandsboringer ud af drift om året, bl.a. på grund af sprøjtemidler. Det betyder, at vandselskaberne og dermed forbrugerne hvert år mister mellem 200 og 500 mio. kroner. Hvis man ved lov etablerer sikkerhedszoner rundt om drikkevandsboringerne, hvor der ikke må sprøjtes med pesticider, kan drikkevandet sikres for et ti gange mindre beløb," siger Lars Therkildsen.

Yderligere oplysninger:

• Formand for DANVA Lars Therkildsen, 40 32 71 22, lat@hofor.dk

• Konsulent Claus Vangsgård, 51 68 10 70, cv@danva.dk 

Fakta:

Anbefaling til bedre beskyttelse af drikkevand

Rapporten 'Natur og landbrug – en ny start' kommer med 44 anbefalinger "til at give naturen i Danmark et markant løft". Anbefaling nr. 18 handler om beskyttelse af drikkevandet, der "skal sikres en forsvarlig areal-anvendelse nær vandboringer, herunder en forsvarlig landbrugsdrift".

Kommissionen har tre anbefalinger:

• Beskyttelse af drikkevandet skal være baseret på konkret viden om risiko for forurening, hvorfor alle kommuner bør gennemføre en kortlægning af boringsnære beskyttelsesområder. Denne kortlægning bør understøttes af, at den statslige støtteordning, der udløber i 2013, fortsætter til 2014 eller 2015.

• Den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning skal evalueres for at vurdere, om drikke- og grundvandet er godt nok beskyttet mod nitrat og sprøjtemidler.

• Som grundlag for kommunernes arbejde med indsatsplaner for pesticider, bør Miljøministeriet udarbejde en konkret plan for, hvordan man kan identificere pesticidfølsomme områder.

Læs Natur- og Landbrugskommissionens rapport, april 2013