Åby renseanlæg
Miljøminister Ida Auken uddeler den 17. september en miljøpris til årets bedste eksempel på ressourceeffektivitet. Aarhus Vand er blandt de 3 nominerede til CSR Environment prisen.

Vandselskabet er nomineret til prisen for et forsøgsprojekt på Åby renseanlæg, hvor der er etableret Danmarks første anlæg, der genindvinder fosfor fra spildevand og forædler det til gødning – det såkaldte struvit-projekt.

Store perspektiver

På landets renseanlæg er der problemer med affaldsstoffet struvit, der stopper rørene til. Men på Åby renseanlæg fjernes struvitten fra spildevandsslammet og forvandles til et fosforholdigt gødningsprodukt. På den måde bliver der både løst et driftsproblem, samtidig med at der opnås både økonomiske og miljømæssige gevinster. Desuden er fosfor er en knap ressource, som bør genbruges.

Læs mere i pressemeddelelse fra Aarhus Vand.

Om CSR prisen

Miljøministeriets pris går til det bedste eksempel på ressource-optimering og cirkulær økonomi. Det kan være en miljøløsning, et produkt eller en forretningsmodel indenfor bæredygtig produktion og forbrug. Læs mere om CSR Environment prisen