Miljøminister Ida Auken meldte kontant ud på Sekundavandkonference i Odense.

Sekundavand kan både være regnvand, vand som pumpes op fra undergrunden uden at blive renset, eller vand der bruges flere gange i produktionen.

"Vi skal i højere grad finde områder, hvor vi kan genbruge vores vand både i private boliger og i virksomheder," siger Ida Auken.

"Den nye teknologi for sekundavand, som vi udvikler på hjemmemarkedet, kan danne basis for et endnu uudnyttet eksportpotentiale."

DANVA og Dansk Miljøteknologi afholdt mandag 28. januar konference i Odense om sekundavand. Målet var at undersøge, hvordan det er muligt at finde nye veje til smartere brug af vand. Gevinster kan være, at forbrugerne kan spare penge, at man kan aflaste miljøet og samtidig skabe løsninger, der kan tilbydes resten af verden.

Det forventes, at EU i 2015 vil sætte regler op for, hvor man skal anvende genbrugs-vand. Det kunne for eksempel være i vaskehaller til biler og til køleprocesser i industrien.

"Jeg er sikker på, at EU vil komme med reguleringer på det her område. Med denne konference er vi på forkant. Udvikler vi nye løsninger og teknologier til hjemmemarkedet, kan det blive en gevinst på flere områder," siger Ida Auken.

Stadig flere danskere udnytter regnvand til toiletskyl, og i Nordhavnen i København eksperimenteres også med anvendelse af afsaltet havvand.

Ida Auken mener, det er vigtigt at spare på drikkevandet og dermed finde løsninger til at genbruge vand.

"Når mit lille barn i maven bliver 18 år, så lider 45 procent af kloden af vandstress. Det er ikke en rar tanke. Vi skal gøre noget nu," siger Ida Auken.

"Grundvandspejlet falder en meter om dagen under Beijing. Kina bruger en mia. kr. om dagen på vandproblemer. Der er et kæmpe eksportpotentiale i det her, ligesom det er en faktor i forhold til den fredelige sameksistens i verden. 37 krige ud af de 50 store krige de seneste hundrede år er ført på baggrund af konflikter om mangel på vand."

Ida Auken sluttede sit indlæg af med at opfordre de mange deltagere fra vandsektoren til at indgå i partnerskaber for at finde nye løsninger. Læs ministerens tale her.

Regeringen og Enhedslisten har netop afsat otte millioner kroner til nye partnerskaber mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder, som skal undersøge, om der i højere grad kan bruges sekundavand i stedet for rent drikkevand.