Der har i en længere periode været fokus på, hvad målerdata, der overføres mellem vandselskab / vandværker og spildevandsselskab, skal koste. Emnet har i to omgange været behandlet i DANVA’s bestyrelse. Konklusionen fra bestyrelsen er, at DANVA skal arbejde målrettet for en fælles branchevejledning mellem FVD og DANVA, der angiver principper for:

• hvilke omkostninger, der bør indgå i beregningen af prisen for udveksling af målerdata mellem vand- og spildevandsforsyning.

• angivelse af hvordan omkostningsfordelingen mellem vand- og spildevandsforsyning bør være.

Forhandlingerne blev indledt i oktober 2013 på et møde mellem FVD og DANVA. På dette møde kunne vi konstatere, at de to foreningers udgangspunkter er meget forskellige. Som opfølgning på mødet blev det aftalt at arbejde videre på et fælles forslag til en ny model. FVD valgte midt i denne proces at offentliggøre et forhandlingsoplæg på deres hjemmeside som den model, der skal danne grundlag for FVD’s nye vejledning om afregning af målerdata.

DANVA anser ikke forhandlingerne for afsluttede, og vi håber fortsat på, at vi i direkte dialog og samarbejde kan nå frem til en fælles vejledning til gavn for kunderne.

DANVAs generelle holdning er, at der skal være fri adgang til alle data, og der er forståelse for at omkostninger forbundet med indhentning, opdatering, vedligeholdelse og videredistribution af data i det hele taget skal dækkes. DANVA kan dog ikke gå ind for en model, hvor det, hvis man regner den igennem, er mest økonomisk for spildevandsselskaberne selv at udsende aflæsningskort til forbrugerne.

Set udefra er der kun den samme forbruger til at betale gildet, og DANVA har den holdning, at det er vores opgave som branche at forsøge at udarbejde principper, der både gavner forbrugeren, sikrer fortsat effektivisering og understøtter samarbejde mellem vand- og spildevandsselskaber – f.eks. samarbejde om afregningssystemer.

DANVA støtter op om vore medlemmer og håber, vi kan komme i mål med en fælles vejledning – vi er pt. i gang med at samle en gruppe medlemmer, der skal arbejde videre med principperne.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på telefon 8793 3571 eller e-mail ds@danva.dk