Det er logisk, hvis regeringen sætter et betydeligt beløb af på finansloven til fortsat teknologiudvikling i vandsektoren. En investering i grøn omstilling skaber nemlig nye arbejdspladser, udvikler eksportløsninger, styrker Danmarks kandidatur til at huse World Water Forum i 2018 og sikrer mulighed for billigere vand til danskerne.

”Det vil være ulogisk, hvis ikke finanslovens forligsparter ender med at afsætte et betydeligt beløb til vandteknologi. Penge til grøn omstilling er nemlig en investering med et sikkert afkast”, siger Carl-Emil Larsen, der er direktør i vandselskabernes brancheorganisation, DANVA.

Regeringen forventer, at den danske vandsektor i 2020 med den rette indsats, skal sælge vandteknologi til kineserne alene for 10 milliarder kroner om året. Hver fjerde kineser står snart uden adgang til rent drikke-vand, og det store rige har akut behov for løsninger til at rense spildevand med.

Verdensnyheder

Tirsdag 10. september flyves 20 kinesiske top-erhvervsfolk til Billund Vand A/S, hvor de skal overvære præsentationen af en verdensnyhed – fremtidens renseanlæg. Netop denne løsning, der ventes at revolutionere rensning af spildevands- og affaldshåndtering samt ikke mindst samtidig styrke energiproduktionen har kun kunnet realiseres, fordi den blandt andet støttes med midler fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, der lige nu står til at miste sin støtte fra finansloven.

Teknologiudviklingsfonden har bl.a. også bidraget til at udvikle en sensor til at detektere lattergas i spildevand, hvilket globalt set kan bidrage til at reducere udledningen af lattergas, der er en drivhusgas, som er cirka 300 gange kraftigere end CO2.

”Eksemplet fra Billund og lattergassensoren er pragteksempler på, hvordan man på en og samme tid skaber nye arbejdspladser og eksport samt bedre løsninger for danskerne. Den nye teknologi sætter lige præcis fingeren på det ømme punkt i finansloven. For skal vi fortsætte den miljøteknologiske udvikling i Danmark, så skal der følge penge med. Det er der ikke i nær nok grad lagt op til i udspillet, men jeg har en tro på, at forligsparterne arbejder for at sikre et økonomisk grundlag for teknologiudvikling,” siger Carl-Emil Larsen.

”Vandselskaberne er med til at realisere Danmarks vækstpotentialer ved at indgå i udviklings- og innovationsprojekter. Danmark skal være en grøn vækstnation og løse de fremtidige udfordringer både herhjemme og i udlandet med blandt andet klimatilpasning og sikring af rent drikkevand.”

Usikkerhed

Signalet i finanslovens nuværende prioritering kan skabe usikkerhed i erhvervslivet, om grøn omstilling er den rigtige satsning, mener DANVA, ligesom udspillet ”stritter” i forhold til de satsninger, den danske rege-ring netop har igangsat.

Regeringen har bl.a. besluttet sig for at søge om værtsskabet i 2018 for verdens største begivenhed indenfor vandsektoren, World Water Forum. En samlet dansk vandsektor har forpligtet sig til at bakke op om dette arrangement i form af sponsorater m.v. Tilsvarende er Miljøministeriet indtrådt som medejer af det nye danske showroom for grønne løsninger ”House of Green”, der blev åbnet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik torsdag i sidste uge.

”Sådanne satsninger kræver naturligvis, at Danmark har noget spændende at byde på, når vi får de mange udenlandske gæster på besøg. Det er helt nødvendigt, at der som eksempelvis i energisektoren sikres en løbende økonomisk understøttelse i vandsektoren af teknologiudvikling, der kan få stor betydning for Danmark som en væsentlig spiller på verdensmarkedet,” siger Carl-Emil Larsen og slår fast, at skal danskerne have billigere vand i fremtiden, så kræver det udvikling af nye og mere effektive teknologier.

”Investering i vandteknologi omsættes til arbejdspladser, eksport og bedre løsninger for danskerne. Ver-densnyheden med fremtidens renseanlæg i Billund, som præsenteres tirsdag 10. september, er et tydeligt eksempel på dette faktum.”

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk

Fakta:

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har ydet støtte til blandt andre:

1) Billund BioRefinery i Billund Vand A/S bygger på nyudvikling og en kombination af teknologier, som er unik på verdensplan. Det omfatter bedre spildevandsbehandling og udnyttelse af spildevandets energiindhold i kombination med organisk affald.

Med 15 mio. kroner fra Program for Grøn Teknologi og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond og en egenfinansiering på mindst 45 mio. kroner bliver projektet Billund Bio Refinery et demonstrations-anlæg i fuld størrelse.

2) Vandcenter Syd A/S har med støtte fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond udviklet online-måling af lattergas som skal nedbringe renseanlægs udslip af drivhusgasser. Løsningen skal være med til at gøre renseanlæg CO2-neutrale.

Lattergas, der er en drivhusgas med en effekt cirka 300 gange kraftigere end CO2, er svær at måle og kontrollere og udgør en væsentlig men ukendt del af renseanlæggenes miljøpåvirkning.