DANVA og Danmarks Naturfredningsforening foreslår indførelse af sprøjtegiftkørekort og bedre oplysning til haveejerne. Det skal være med til at afbøde den stadig større forurening af grundvandet. To ud af tre haveejere bekæmper i dag insekter, ukrudt og mos ved at sprøjte i deres have.

Haveejere skal tage sprøjtegiftkørekort for at købe gift. Det mener Vandsektorens brancheorganisation, DANVA og Danmarks Naturfredningsforening. Kørekortet skal være med til at dæmpe haveejeres lyst til at bruge gifte, som kan ende i grundvandet.

”Vi oplever, at der er stor folkelig opbakning til en stram kurs overfor sprøjtegift og at stadig flere danskere opdager, at det hverken er naturligt eller nødvendigt at gå en runde i haven med giftsprøjten,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

I en Gallup-undersøgelse sagde to ud af tre danskere sidste år, at de syntes, det burde være forbudt at an-vende sprøjtegift i private haver. Et synspunkt, som miljøminister Ida Auken dog har afvist på grund af EU’s regler, som betyder, at et enkelt medlemsland ikke kan indføre et sådant forbud.

Sikkerhed for viden

Med et sprøjtekørekort, kan butikkerne sikre sig, at de kun sælger til folk, som er fuldt oplyst om de sund-heds- og miljømæssige konsekvenser af at bruge gift.

Viden er et nyttigt våben i kampen for rent drikkevand, mener DANVA:

”Hvis vi gør det til et krav, at haveejere skal på kursus, så de lærer, hvilke skader giftene kan anrette og hvordan man faktisk helt kan undgå at bruge dem, så kan det være med til at minimere forureningstruslen mod vores drikkevand,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen og tilføjer, at risikoen for forurening er relativt større i private haver.

Grundvandsovervågningen konkluderer nemlig, at der er meget høje koncentrationer af sprøjtegift under byerne. Årsagen er, at private ikke er uddannede til at anvende pesticider og derfor overdoserer og at sprøjtemidlerne bliver brugt i indkørsler og havegange, hvor der ikke er planter, der kan sætte gang i nedbrydningen af pesticiderne, før de siver ned i jorden.

DANVA og Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at haveejerne for eksempel skal kunne erhverve sig sprøjtegiftkørekortet via et kursus på internettet eller gennem deres grundejerforening.

Forslaget om et sprøjtegiftkørekort vil ud over at gavne drikkevandet også kunne lette handlende for en del af det ansvar, som miljøministeren gennem sin sprøjtemiddelstrategi pålægger de ansatte i butikker og havecentre. De, som sælger midlerne, skal fremover opbevare giften i et skab, og butikspersonalet skal rådgive forbrugerne om køb og brug af sprøjtegift.

Verdens dag for rent vand

Fredag 22. marts er FN’s dag for verdens vand. Selvom det i Danmark er landbruget, som spreder langt ho-vedparten af den sprøjtegift, som sælges herhjemme, så har haveejerne også mulighed for at begrænse mængden af gift, som kan ende i grundvandet og dermed være med til at forurene drikkevandet.

Der findes i alt 53 forskellige sprøjtegifte til brug i private haver. Miljøstyrelsen anslår i en rapport fra 2012, at der i 2011 blev solgt knap 119.000 kilo sprøjtegift til anvendelse i private haver. Det er en stor mængde overflødig gift, fastslår Carl-Emil Larsen.

”Der lukkes 100 drikkevandsboringer om året som følge af forurening. Der er for mig at se intet, der kan forsvare, at haveejere skal belaste grundvandet med gift,” siger Carl-Emil Larsen.

Haveejerne efterspørger mere viden om de miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser af at bruge sprøjtegift. Miljøstyrelsens undersøgelse ”Salg af pesticider til brug i private haver 2011” viser, at 58 procent af de haveejere, der anvender sprøjtegift, gerne vil vide mere om sprøjtemidlerne.

Yderligere oplysninger

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, tlf. 2040 2310

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515

FAKTA 

Verdens Vanddag blev grundlagt på FN's miljøkonference i Rio de Janeiro i 1992, og hvert år sættes fokus på et særligt tema. I 2013 er det globale tema "International Year of Water Cooperation". Læs mere på FN's World Water Day hjemmeside.

Link til Miljøstyrelsens rapport om pesticid i private haver 2011