DANVA vil gerne gøre medlemmerne opmærksom på Naturstyrelsens kampagneside www.klimatilpas.nu med gratis information om klimatilpasning og gratis klimatilpasnings-tjek. Siden kan være en stor hjælp i vandselskabernes informationsarbejde til borgere og virksomheder.

Siden indeholder nyttige tjeklister, råd og vejledninger, og der kan hentes inspiration til mulige klimatilpasningsløsninger, og man kan enten linke til hele eller dele af siden eller frit kopiere hele eller dele af materialet til eget brug (web, nyhedsbreve, præsentationer o.l.) Greve Solrød Forsyning har allerede oprettet et link til kampagnesitet fra Task Force for klimatilpasning.

Kampagnen gennemføres i samarbejde med en række partnere bl.a. HOFOR og Aarhus Vand.

Gratis klimatjek

Udover den nyttige og lettilgængelige viden, så har Naturstyrelsen også som led i kampagnen indgået en aftale med en række brancheforeninger, som har indvilliget i at tilbyde danske boligejere et gratis klimatilpasningstjek. Med et gratis klimatilpasningstjek får den enkelte borger en personlig rådgivning, som er skræddersyet til den enkelte bolig og tager højde for boligens beliggenhed og beskaffenhed, således at borgeren får det bedste udgangspunkt for at vælge den mest optimale og fagligt forsvarlige løsning.

Læs mere på www.klimatilpas.nu