Den 21. – 23. januar 2014 afholder Aarhus Vand og EU-projektet PREPARED en international klimakonference med titlen: ADAPTIVE SOLUTIONS FOR CLIMATE CHANGE - demonstrating practical approaches to climate change in urban areas.

På konferencen vil 14 forsyninger fra Europa, USA og Australien, deres forskningspartnere samt gæstetalere præsentere resultaterne af deres seneste forskning og udvikling inden for tilpasning af vandforsyning og spildevandshåndtering til klimaforandringerne.

Resultaterne stammer fra projektet ”PREPARED - Enabling Change”, som er et fireårigt EU-projekt, hvor der er udviklet løsninger til forsyningernes tilpasning til klimaforandringerne i et kort-, mellem- og langsigtet tidsperspektiv. Aarhus Vand har sammen med DHI og Krüger deltaget i dette projekt.

Indhold

På konferencens første to dage vil de gennemførte løsninger blive præsenteret med fokus på drift og planlægning af vand- og spildevandssystemer, ”Water Cycle Safety Plans”, håndtering af klimaforandrings scenarier og andre nøgleområder.

Konferencens sidste dag afholdes som et ”City Alliance Forum”, hvor forsyningerne mere detaljeret deler deres erfaringer i løsningsspecifikke grupper. Under hele konferencen er der mulighed for at se præsentationer af løsningerne og få en indgående diskussion med de pågældende teams – forsyninger, forskningspartnere og teknologiudviklere.

Målgruppe

Konferencen er for alle med interesse i klimatilpasning af byer både i forbindelse med vandforsyning og afledning af regn og spildevand. Det kan være medarbejdere i forsyningsvirksomheder, kommunale myndigheder, forskere, rådgivere eller andre med interesse i feltet. Deltagerne får den nyeste viden med hjem, og der er god mulighed for at skabe kontakter i ind- og udland, specielt på tredjedagen. Konferencen foregår på engelsk.

Program og yderligere info

Se programmet og tilmeld dig konferencen her: www.aarhusvand.dk/conference

Læs mere om PREPARED her: www.prepared-fp7.eu