Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, anerkender Miljøstyrelsen for dens hurtige forbud af metalaxyl-M, efter sprøjtegiften er udvasket til grundvandet i varslingssystemet.

 

DANVA glæder sig over, at metalaxyl-M forbydes, som Jyllands-Posten beskriver i dagens avis. Metalaxyl-M er en sprøjtegift, der anvendes til kartoffeldyrkning.

 

”Det et godt at se, at Miljøstyrelsen handler resolut på fundet af metalaxyl-M i varslingssystemet. Det viser, at regeringens sprøjtemiddelstrategi fungerer efter hensigten på dette område,” siger konsulent i DANVA, Claus Vangsgård.

”Nu forestår så opgaven med at danne sig et overblik over problemets omfang, og hvordan vi kan beskytte drikkevandet mod nedsivning af gift i fremtiden. Situationen viser, at det er nødvendigt at indføre obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder.”

 

Metalaxyl-M bliver, som Jylland-Posten omtaler, forbudt at sælge 1. september, og 1. december er det strafbart at opbevare eller bruge. Sprøjtegiften var godkendt til anvendelse i Danmark fra 1980 til 1995, hvor det blev forbudt pga. dets miljøegenskaber. Men i forbindelse med EU-godkendelsen blev det igen godkendt i Danmark fra 2005 til brug i kartoffelmarker, hvilket DANVA advarede kraftigt imod.

 

Varslingssystemet for pesticider har med stoffet metalaxyl-M i sin nye rapport 2012 tilføjet endnu et godkendt pesticid til listen over grundvandstruende stoffer. For to nedbrydningsprodukter er grænseværdien overskredet i koncentrationer, der er mere end 10 gange højere end grænseværdien. Stoffet bruges i landbruget til at bekæmpe svampesygdomme i kartofler.

 

”Resultaterne fra varslingssystemet viser med de mange fund af en lang række stoffer, at de fleste sprøjtegifte kan udvaskes under uheldige forhold,” siger Claus Vangsgård.

”Det betyder, at der udover indførelse af obligatorisk boringsnære beskyttelsesområder også skal udpeges pesticidsårbare arealer.”

 

Metalaxyl-M bruges udover som fungicid i kartofler til bekæmpelse af svampesygdomme også i et ukendt omfang som bejdsemiddel i en lang række afgrøder. Det er derfor usikkert, hvorvidt risikoen for grundvandet udelukkende er begrænset til områder med kartoffeldyrkning.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Claus Vangsgård, tlf. 51 68 10 70, e-mail: cv@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42, e-mail: kbj@danva.dk