Der er i øjeblikket en høring af udkast til revideret spildevandsbekendtgørelse.

Høringsmaterialet er tilgængeligt på Høringsportalen.

DANVA laver et høringssvar, der kan læses på hjemmesiden efter fristen 16. september.

Yderligere information

Kontakt Jens Plesner på telefon 8793 3560, mobil 2033 7810 eller e-mail: jpl@danva.dk