Nu kan virksomheder og organisationer søge tilskud til grøn omstilling i den nye Grøn omstillingsfond, som har 40 mio kr. til rådighed. Fonden er en del af den grønne omstillingspakke, som regeringen og Enhedslisten afsatte i forbindelse med finansloven for 2013.

Grøn Omstillingsfond er sat i verden for at understøtte øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser. Læs mere om fonden på www.erhvervsstyrelsen.dk

Klimatilpasning

Fonden giver også tilskud til kommuner og forsyningsselskaber, der ønsker at søge om tilskud til projekter vedrørende markedsmodning af klimatilpasningsløsninger.

Vejledning til ansøgning og ansøgningsskema for kommuner og forsyningsselskaber ligger her: www.erhvervsstyrelsen.dk

I vejledningen kan man læse om, hvem der kan søge om tilskud, hvad der kan søges tilskud til, tildelingskriterierne, mv.

Frist for indsendelse af ansøgninger til Grøn Omstillingsfond er mandag d. 13. maj 2013.

Yderligere information

Læs Erhvervs- og Vækstministeriets pressemeddelelse.