Fra venstre ses Ango Winther, Lars Therkildsen, Carl-Emil Larsen og Osvald Majland.
På den ekstraordinære generalforsamling i Vandhuset den 1. oktober fik bestyrelsen mandat til at undersøge mulighederne for en anden økonomisk regulering af vandsektoren.

Medlemmerne involveres i processen/sagen bl.a. via regionalmøder.

Læs mere i REFERAT fra generalforsamlingen. 

Nye vedtægter

Forslaget til nye vedtægter var til 2. behandling og blev godkendt på generalforsamlingen. De nye vedtægter træder i kraft umiddelbart inden generalforsamlingen den 22. maj 2014, hvor der skal være valg til bestyrelsen.

Læs de nye vedtægter og den ny forretningsorden for generalforsamlinger her...