Aarhus Vand inviterer til en åben idékonkurrence om, hvordan spildevand kan blive til energi og rent vand. Konkurrencen løber frem til den 4. oktober, og ideerne skal anvendes til udbygning af Egå Renseanlæg.

Mål og udfordringer

Aarhus Vand ønsker, at Egå Renseanlæg bliver nettoenergiproducerende, når anlægget står færdigt i 2015. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at finde svar på spørgsmålene:

  • Hvordan ser fremtidens kulstof høst ud?
  • Hvordan kan vi øge biogas-produktionen baseret på slam?
  • Hvordan reducerer vi energiforbruget lokalt?
  • Hvordan sikrer vi en højere og mere intelligent energiudnyttelse?

DANVA deltager i juryen

Juryen består af personer, som har faglige kvalifikationer indenfor spildevand og kendskab til innovationsforløb og den kommercielle udviklingsproces.

Juryen består af:

  • Hans Elbek Petersen, bestyrelsesformand i Aarhus Vand
  • Jes la Cour Jansen, professor ved universitet i Lund
  • Bünyamin Simsek, rådmand for Aarhus Kommunes magistrat for Teknik og Miljø
  • Pernille Ingildsen, Grundfos
  • Helle Katrine Andersen, afdelingschef for vand i DANVA

Læs mere

Læs mere om idékonkurrencen på www.aarhusvand.dk/fremtidensrenseanlaeg