Miljøminister Ida Auken og driftsleder ved Aarhus Vand Louis Landgren fangede det allerførste fosfor med hænderne, da det kom ud af anlægget efter indvielsen. Foto: Ole Hartmann Schmidt
Aarhus, Herning og Horsens Vand er i gang med at udvikle et vaskeægte Kinder-æg indenfor forædling af spildevandsslam. Resultatet kan nemlig blive en gave for både vandselskaber, dansk landbrug og hele resten af verden.

Miljøminister Ida Auken indviede 11. november på Åby Renseanlæg i Aarhus et af verdens første anlæg, der genvinder fosfor fra spildevand og omdanner det til højkvalitetsgødning. Forudsigelserne lyder på, at hvis Danmark kan udvikle metoder til at producere fosfor selv, så vil den løsning være af afgørende betydning for fødevareproduktionen i fremtiden. Forudsigelser går på, at prisen på fosfor og gødning i fremtiden går på himmelflugt, så det bliver helt afgørende, at Danmark kan producere fosfor selv.

Derfor er det en bæredygtig ressourcestrategi at ville omdanne slam til et forædlet vækstprodukt.

”Projektet er et godt eksempel på det, vi skal være gode til i Danmark, nemlig at udvikle grønne, bæredygtige løsninger med vækstpotentiale,” siger Ida Auken.

”Det er samtidig et billede på, hvad et velfungerende samarbejde mellem det offentlige og det private kan betyde for dansk forretningsudvikling.”

Partnerskab

Projektet er et partnerskab mellem Aarhus Vand, Herning Vand, Horsens Vand, Grundfos, Norconsult og Videnscentret for Landbrug, der danner grundlaget for opførelsen af demonstrationsanlægget i fuld skala til test af bæredygtigheden ved genvinding af fosfor i Danmark.

Testanlægget er kommet op at stå på bare 13 måneder og ventes at have store muligheder for at være med til på lang sigt at gøre dansk landbrug uafhængig af importeret gødning. Prisen på fosfor er mangedoblet de senere år, og den udvikling forventes at eskalere. Det skønnes, at der er et potentiale for 40 fosforanlæg i Danmark.

I for eksempel Østrig er det ikke tilladt at udbringe slam på markerne. Derfor kunne metoden med at udvinde fosfor af slam være et eksportpotentiale her ligesom i mange andre lande, der ønsker at kunne producere fosfor selv. Fosforproduktet i Aarhus er så forædlet, at det kan bruges i økologisk landbrug.

Bæredygtig vækst

Direktør for Aarhus Vand, Lars Schrøder fortæller, at forsyningen er i gang med at omstille sig fra det traditionelle fokus på drikkevand, vandforsyning og spillevandsbehandling til en mere overordnet tilgang til hele vandkredsløbet:

”Forsøgsanlægget er helt i tråd med denne strategi om at forvandle kritiske omkostninger og ressource-knaphed til nye forretnings- og vækstmuligheder. Og projektet matcher endvidere vores fokus på bæredygtighed,” siger Lars Schrøder.

Projektet er blevet til på baggrund af problemer med struvitudfældninger i ledninger og rådnetank. I processen med at løse dette blev det mere og mere tydeligt, at der var et potentiale i at udnytte slamressourcen til forædling af fosforproduktet, der har fået navnet ”Phosphorcare”.

Udfordringerne er nu, at samarbejdsparterne har brug for støtte fra Miljøstyrelsen for at få produktet godkendt som gødning. Desuden skal anlægget optimeres fra ca. 30 % til 60 % fosforfjernelse. Aarhus Vand håber, at den optimering kan ske indenfor et halvt år.

Forsøget løber til og med 1. kvartal 2014. Herefter træffes der på baggrund af produktets værdi-skabelsespotentiale beslutning om en eventuel lancering på markedet. I så fald vil der blive etableret en virksomhed til formålet.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 8793 3575, mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk