Miljøstyrelsen er vært for en temadag om fosforpartnerskaber, der afholdes i Vandhuset den 16. maj.

Temadagen handler om muligheder, udfordringer og barrierer for udnyttelsen af fosfor i spildevandsslam med udgangspunkt i erfaringer og konklusioner i to nye rapporter fra Miljøstyrelsen.

Program

9.30 - 10.00 Ankomst og morgenkaffe i kantinen

10.00 – 10.15

Velkomst og baggrund for rapport om fosforpartnerskaber

v. Linda Bagge, MST

10.15 – 10.30

LCA rapporten, sammenhæng og konklusioner

v. Janus Søgaard, COWI

10.30 – 10.50 Regulering – affaldsregler, slambekendtgørelse, end-of-waste

v. Linda Bagge, MST

10.50 – 11.10

Vandsektorloven – selskabernes rammer

v. NN selskab, NST eller Konkurrencestyrelsen

11.10 – 11.25 Kaffepause

11.25 – 11.40

Teknologi – fosforvejledningen

v. Mette Dam, Krüger

11.40 – 12.00

Teknologi - fosforudvinding – slamaske

v. Lisbeth Ottosen, DTU

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.05

Teknologi - nuværende renseteknologier

v. Jeanette A. Madsen, Envidan

13.05 – 13.30

Phosnet – samarbejde om energiudnyttelse og fosforindvinding.

v. Per Henrik Nielsen Vandcenter Syd

13.30 – 13.55

Markedsudvikling - Fosforpartnerskaber – udenlandske erfaringer mv., case fra Nordgroup.

v. Svend Sommer, Syddansk Universitet

13.55 – 14.15 Kaffepause

14.15 – 15.00

Diskussion – erfaringer, gode råd, udfordringer?

15.00 – 15.30 Opsamling v. MST

15.30 – 15.45 Tak for i dag

v. Linda Bagge, MST

Miljøstyrelsens rapporter

Læs rapporten ”Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse for anvendelse af spildevandsslam” her...

Læs rapporten ”Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger” her...

Tilmelding

Tilmelding til hb@danva.dk  eller på hjemmesiden under Arrangementer

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på telefon 87 93 35 71 eller ds@danva.dk