Danva mener:

  • Forskning og udvikling er en forudsætning for effektive forsyninger med fokus på sundhed, miljø og forsyningssikkerhed.
  • DANVA skal være det anvendelsesorienterede centrum, hvor forskning, forretning, forvaltning og forsyning er i samspil.
  • DANVAs indsats inden for forskning og udvikling skal komme hele vandsektoren til gode, være præget af langsigtet prioritering med konkrete resultater gennemført på et højt professionelt niveau.

Baggrund

  • Forsyninger har i lighed med andre virksomheder en forpligtelse til høj effektivitet, i bred forstand, og løbende forbedringer. I forbindelse med gennemførelse af nye rammebetingelser for vandsektoren i Danmark lægges der et stigende pres på forsyningerne omkring omkostningseffektivitet.
  • Sektorens kerneopgaver omkring forsyningssikkerhed, sundhed og miljø må ikke svækkes af effektivitetsbestræbelserne. Det er derfor nødvendigt med udvikling af nye teknologier og organisations- og ledelsesformer for derigennem at understøtte effektivitetsforbedringer.

Perspektiver

  • Det er naturligt at forsyningerne lægger kræfterne sammen omkring disse udfordringer, gennem DANVA og gennem deltagelse i de netværk der opbygges nationalt såvel som internationalt.
  • Anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsinitiativer er afhængige af en stor grad af samarbejde mellem de forskellige F og U tiltag. DANVA vil medvirke til at sikre den nødvendige koordinering, videndeling og synliggørelse over for medlemmerne, samarbejdspartnerne og det øvrige samfund.
  • DANVA vil arbejde for at konkretisere og beskrive de områder, hvor der er konstateret et prioriteret vidensbehov. Denne konkretisering, skal i samklang med viden om de finansielle muligheder være medvirkende til, at forsyningerne og branchens øvrige interessenter får mulighed for at indgå samarbejder om løsning af de prioriterede udfordringer.