Hvordan kan spildevand udnyttes som ressource på en bæredygtig måde? Det er udfordringen til 60 forskere på Aarhus Universitet, når de mødes til PHD CHALLENGE den 15.-16. august.

Aarhus Vand og Herning Vand skal sammen med Grundfos og Aarhus Kommune give konkrete udfordringer til de 60 forskere.

Forskerne skal bl.a. arbejde med spildevandsinfrastruktur, kemisk behandling, overvågning og kontrol af vandkvalitet samt bæredygtig udnyttelse af slam fra rensningsprocessen.

Håbet er, arrangementet vil resultere i en masse gode ideer, der kan styrke innovationen i spildevandsbranchen og styrke Danmarks position i forhold til eksport af vandteknologi.

Læs mere her…