DANVA mener

  • Afløbssystemerne skal være veldimensionerede og vedligeholdte, så der sikres en optimal drift.
  • Forsyningerne opstiller klare mål og krav for fornyelse og udbygning af afløbssystemerne, herunder:
  • Strategiske tiltag i forhold til klimatilpasning
  • Bæredygtige løsninger og lang levetid.

Baggrund

  • Den væsentligste funktion ved afløbssystemer er at bortlede regn og spildevand fra byområder, såvel i tørvejr som under regn. I forbindelse med regnvejr skal afløbssystemet i løbet af kort tid bortlede store vandmængder. Det er derfor ikke altid muligt, ud fra økonomiske betragtninger, at undgå oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl.
  • I forbindelse med dimensionering af afløbssystemer foretages en samfundsøkonomisk afvejning af omkostningerne forbundet med afløbssystemernes etablering og risikoen for overbelastning af systemerne. I forbindelse med fornyelse og udbygning af afløbssystemet er det vigtigt, at konsekvenser af klimaændringer tænkes ind. Tilpasning til klimaændringerne vil også i et vist omfang kunne ske i forbindelse med kloakrenovering.

Perspektiver

  • Konsekvenserne, hvis et afløbssystem ikke fungerer tilfredsstillende, kan være: Indsivning af grundvand og overfladevand fra utætte regnvandsledninger, udsivning af spildevand, udbredelse af rotter, underminering af veje, oversvømmelse, dårligt arbejdsmiljø og uhensigtsmæssige regnvandsbetingede udledninger. Der arbejdes for at fremme en teknologi, hvor der udvikles metoder og materialer, der sikrer fremtidige afløbssystemer med så lang levetid som mulig, med fokus på sundhed samt miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold.
  • Klimaforandringerne vil have en betydelig indflydelse på kapacitet og funktion af afløbssystemer. Der skal derfor foretages strategiske overvejelser i alle kommuner og forsyninger omkring valg af strategi for tilpasning til de ændrede rammebetingelser.
  • DANVA vil opstille paradigmaer for at supportere forsyningerne i dette arbejde, inkl. værktøjer, der kan kvalificere de strategiske tiltag i forhold til klimatilpasninger.