DANVA vil naturligvis indsamle erfaringer med forbrugervalg. Det kan oplyses, at valget af data mm. er under afklaring med medlemmer fra DANVAs to rådgivende udvalg.

Mulige data fra det enkelte vandselskab kunne være:

• Stemmeberettigede forbrugere

• Antal stemmer

• Totale omkostninger i kroner

• Antallet af valgte (forbruger)bestyrelsesmedlemmer

• Valgform (fremmøde, brev, elektronisk …).

Mere information følger.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon eller e-mail sv@danva.dk