Vandhuset summede af liv den 30. januar, da 65 deltagere var samlet til infomøde om forbrugervalg. Fem leverandører præsenterede systemer, der kan hjælpe vand-selskaberne med at afvikle forbrugervalget, der skal være gennemført inden den 31. december 2013.

Leverandørsite

DANVA har etableret et site, der giver medlemmerne kendskab til it-leverandører, der kan hjælpe med at gennemføre forbrugervalget elektronisk. Se leverandør-site her.

Notat

I forbindelse med at vandselskaberne skal have valgt bestyrelsesmedlemmer blandt forbrugerne/kunderne, har DANVA udarbejdet et nyt notat om forbrugervalg i vandselskaber.

Læs notatet.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller sv@danva.dk