Boligejere kan nu få økonomisk hjælp til kloakarbejde. Det sker, når regeringens genindfører håndværker-fradraget, så man kan man få refunderet en stor del af beløbet til vedligeholdelsesarbejde.

Talrige steder i landet skal husejere som følge af kommuners spildevandsplan renovere eller opgradere afledningen af deres kloakvand, hvilket sædvanligvis kan føre til udskrivninger i størrelsesordenen 30.000-100.000 kroner.

Planerne skal sikre en endnu bedre styring af regn- og spildevandsmængderne, så Danmark blandt andet får flere blå flag op langs strandene.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har undersøgt reglerne hos skat. Konklusionen er, at håndværkerfradraget også kommer til at omfatte fornyelser og forbedringer af kloakeringen på bopæl og sommerhuse.

”Vi vil alle gerne bade i det klareste, rene vand endnu flere steder ved de danske kyster. Men det er blandt andet betinget af, at alle husejere har styr på, at kloakeringen på deres grund følger lovgivningen. Med håndværkerfradraget bliver der nu mulighed for at få økonomisk hjælp til at få bragt afledning og rensning i orden,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

”Hvad enten det drejer sig om separatkloakering eller tilkobling af huse i åbent land til et rensningsanlæg, så får husejere her en gylden mulighed for at få hjælp til at betale regningen. I sidste ende er det med til at give os alle sammen et renere vandmiljø.”

Separatkloakering er nødvendig på steder med en stor koncentration af boliger, fordi nedbør ellers kan tilføre kloakken så meget ekstra vand, at det får den til at løbe over med urenset spildevand. I åbent land er tilkobling af ejendomme til kloak nogle steder nødvendig for at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og havområder.

Vækstplan DK genindfører håndværkerfradraget med fuld virkning i 2013 og 2014. Det udvides samtidig til at omfatte sommer- og fritidshuse med virkning fra 22. april 2013. Der kan fratrækkes maksimalt 15.000 kroner af arbejdslønnen per voksen i en husstand, hvilket betyder, at i en familie med for eksempel far, mor og børn kan man få fradrag for op til 30.000 kroner.

Den nødvendige lovgivning om håndværkerfradraget i 2013 og 2014 er endnu ikke på plads. Derfor kan man ikke indberette fradrag for 2013, før efter loven bliver vedtaget. Det forventes at ske 1. juli.

Skat informerer om håndværkerfradraget på denne hjemmeside, hvor der også er direkte indgang til, hvordan man taste beløbet ind selv: Håndværkerfradrag.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20143542, e-mail: kbj@danva.dk