Det er nu afgjort, hvem der skal forestå evalueringen af vandsektorloven.

Valget faldt på Deloitte, der vil udføre opgaven i samarbejde med Lett Advokater, Krüger A/S og DHI.

Naturstyrelsen har aftalt projektorganisation og tidsplan med Deloitte og repræsentanter for styregruppen for evalueringen.

Som DANVA tidligere har oplyst, indgår Kontaktudvalget som følgegruppe under evalueringen. Følgegruppen vil blive inviteret til et kick-off seminar, som forventes afholdt i begyndelsen af juni og et midtvejs seminar, som forventes afholdt i september.

I evalueringen indgår en relativt omfattende interessentinddragelse med dataindsamling i form af bl.a. spørgeskemaundersøgelser og interviews med både forsyninger, kommuner og organisationer.

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at såvel enkelte forsyninger som branche- og interessentorganisationer kan forventes kontaktet i den kommende tid.

Opgavebeskrivelsen fremgår af udbudsmaterialet, der kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk