Arbejdet med evalueringen af vandsektorloven går nu ind i sin sidste fase, og Naturstyrelsen modtager primo november 2013 rapporten fra den eksterne evaluator.

På nuværende tidspunkt er det endnu usikkert, hvornår den endelige rapport foreligger, men DANVA er allerede i gang med at planlægge en konference om evalueringen.

Konferencen skal afholdes i starten af 2014, og her vil vi stille skarpt på centrale elementer i evalueringen af vandsektorloven, præsentere umiddelbare refleksioner og pege på udviklingsmuligheder for reguleringen af vandsektoren.

Vi arbejder også på, at Miljøministeren eller Naturstyrelsen vil give en status for deres opfølgning på rapporten. Hold øje med www.danva.dk og med vores nyhedsbrev for mere information.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 87 93 35 10 eller e-mail sv@danva.dk