Regeringens konkurrenceevnepakke indeholder et forslag om lempelse af spildevandsbetalingen for de mest vandforbrugende virksomheder. Regeringen forventer, at vækstplanens lempelse, der om fem år bliver på 700 millioner kroner årligt, kan finansieres gennem yderligere effektiviseringer i vandselskaberne.

Det bekymrer vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

”Jeg har svært ved at se, hvordan vandselskaberne kan effektivisere mere, end de er i gang med i dag, når man tager i betragtning, at de samtidig skal løse flere opgaver under skærpede krav til miljø og service, ” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

De effektiviseringskrav, der stilles til de danske vandselskaber, er helt i top i forhold til tilsvarende brancher i Europa.

”Jeg kan være nervøs for, at kravet om yderligere effektivisering kan få alvorlige konsekvenser, der fører til kvalitetsforringelser og reduktion af serviceniveau,” siger Carl-Emil Larsen.

Evaluering af Vandsektorloven 

Effektivisering af vandsektoren er hovedindholdet i den såkaldte Vandsektorlov, ”Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold” baseret på et bredt politisk forlig af 1. februar 2007. Den nye effektivisering, der foreslås i Regeringens vækstplan, er således ”forligsbelagt”.

Vandsektorloven indeholder en bureaukratisk og tung, administrativ regulering. Forligskredsen bag loven har derfor besluttet at fremskynde en evaluering og forventeligt en revision af lovkomplekset.

”Yderligere effektiviseringer af vandselskaberne kommer på tværs af den igangværende evaluering af vandsektorloven og vil virke ødelæggende for arbejdet med at finde en fremtidssikret regulering,” siger Carl-Emil Larsen.

”Vandselskaberne vil gerne bidrage til at effektivisere. Men med de stadig flere opgaver, der bliver lagt oven i deres drift er det svært at se, hvordan de kan gøre tingene billigere end i dag.”

De små skal betale for de store

Der lægges op til, at den fremtidige effektivisering kommer de store kunder til gode. Men den virkelige effekt af det er, at det bliver de små kunder, der kommer til at betale for den lempelse.

”Hvordan omfordelingen af spildevandsbetalingen skal ske, er en national politisk beslutning, men den bør træffes på et oplyst grundlag i det åbne, så familien Danmark med stolthed kan sige, at de også over vandprisen er med til at holde det danske erhvervsliv i gang og derved bevare danske arbejdspladser,” siger Carl-Emil Larsen.

Der gives allerede en rabat til store vandforbrugere, og den præmis bør medregnes i grundlaget for den kommende beslutning. Nettobetalingen for virksomhederne kan for fire udvalgte kommuner opgøres som anført i tabellen herunder:

 

Kommune/vandselskab

 

Husholdningers betaling

 

kr. pr. m3 

 

*Storkunders nettobetaling

 

kr. pr. m3 

 

Odense/Vandcenter Syd

 

59,94

 

25,51 / 43 %

 

Horsens/Horsens Vand 

 

53,09

 

18,46 / 35 %

 Frederikshavn/

Frederikshavn Forsyning

 

71,35

 

26,41 / 37 %

 

Gentofte/Nordvand

 

50,20

 

25,52 / 51 %

*Storkundens betaling efter udnyttet fradrag

Det fremgår af tabellen, at erhvervslivet i dag betaler mellem 35 og 51 % af den pris, som en familie betaler.

De meget vandforbrugende virksomheder er placeret i et begrænset antal kommuner.

”Det betyder, at med indførelsen af en lempelse af betalingen for behandlingen af spildevand fra disse erhverv, så vil det være de private kunder i de berørte kommuner, der kommer til at betale regningen for lempelsen for erhvervet,” siger Carl-Emil Larsen.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk  

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk