Danva mener

 • Alle vandforsyninger skal indføre Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, DDS som aktivt ledelsesværktøj.

Baggrund

 • Vandforsyninger er virksomheder, der producerer vores vigtigste fødevare: drikkevand.
 • Vandforsyningernes produktion omfatter indvinding af grundvand, behandling af vand og distribution af vand frem til forbrugernes vandinstallationer.
 • Gennem de seneste år har en række forureningssager i de danske vandforsyninger skærpet opmærksomheden omkring drikkevandssikkerhed.
 • Udgangspunktet i DDS er, at vandforsyningen formulerer vandkvalitetsmål for deres produkt, gennemfører en risikoanalyse, hvorefter der udarbejdes en plan, der beskriver styringen af de vigtigste trusler mod de opstillede vandkvalitetsmål.
 • Hovedparten af styringen foretages gennem generelle procedurer, f.eks. hygiejne- og vedligeholdelsesrutiner. På områder af kritisk betydning for overholdelse af de opstillede kvalitetsmål iværksættes styring af risikoen. Styringen kan evt. kontrolleres ved hjælp af specielle tests.
 • Systemet dokumenteres, og der gennemføres som minimum intern kontrol. Herudover kan gennemføres ekstern kontrol, evt. gennem certificering.
 • Som det fremgår, er DDS i sig selv ”lige ud af landevejen”, idet det blot er en systematisk og logisk fremgangsmåde til styring af drikkevandssikkerhed, som er baseret på forebyggelse af problemer og i høj grad er præget af sund fornuft.
 • DDS er et ledelsesværktøj på linie med miljøledelse, arbejdsmiljøledelse, energiledelse m.v. I forbindelse med implementering af DDS bør det naturligvis overvejes, om DDS kan indarbejdes i et eksisterende ledelsessystem, eller der skal etableres et helt nyt.
 • I forbindelse med arbejdet med DDS er det desuden relevant at overveje, om systemet skal certificeres. En certificering kan f.eks. foretages efter den internationale fødevaresikkerhedsstandard ISO 22000.

Perspektiver

 • DANVA og Miljøstyrelsen har i fællesskab udarbejdet ”Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevandssikkerhed – DDS)”,- Miljøprojekt xxx.
 • Formålet med vejledningen er at bidrage til at opbygge en forstærket kultur i vandforsyningerne, der fokuserer på vandkvalitet og forebyggelse af de risici, der truer vandkvaliteten.
 • Vejledningen beskriver indledningsvis formålet med at indføre DDS og behandler derefter, hvorledes der kan opstilles vandkvalitetsmål. Desuden beskrives, hvorledes arbejdet med DDS kan organiseres i vandforsyningen, hvordan vandforsyningen kan beskrives, og hvordan der gennemføres en risikoanalyse. Risikoanalysen fører frem mod Drikkevandssikkerhedsplanerne og der gives i vejledningen eksempler på såvel en risikoanalyse som en DDS-plan. Endelig behandler vejledningen, hvorledes den nødvendige dokumentation af systemet sikres, og hvordan både den interne og den eksterne systemkontrol kan tilrettelægges.
 • Vejledningen indeholder supplerende en række bilag, der kan anvendes som inspiration til at komme i gang med DDS.
 • DANVA vil arbejde for at sikre, at det faglige grundlag for implementering af DDS er til stede.