Danva mener:

  • Distributionsnet og installationer i ejendomme skal indrettes, så der sikres rent, koldt og velsmagende drikkevand til forbrugerne.
  • Materialer og komponenter, der anvendes til distribution af drikkevand må ikke give afsmitning af uønskede stoffer.
  • Det er naturligt, at der åbent informeres om vandkvalitet, så forbrugerne kan foretage et kvalificeret valg af materialer og komponenter.

Baggrund

  • Vandforsyningen i Danmark er generelt baseret på grundvand. Grundvandet skal være af en kvalitet, der er tæt på den ønskede drikkevandskvalitet. Derved sikres, at drikkevandet kan fremstilles ved en simpel og sikker vandbehandling, hvilket betyder at traditionelle vandværker kan behandle vandet for de fleste uønskede stoffer. Hvor dette ikke er tilstrækkeligt kan yderligere behandling iværksættes.
  • Distributionsanlæg skal indrettes under behørig hensyntagen til de aktuelle driftsforhold, herunder vandforbrug, vandkvalitet, flow, tryk, opholdstid m.v. Der foretages en aktiv tilpasning af driften af ledningsnettet, f.eks. sikring af periodisk gennemstrømning.
  • Idet drikkevandskvaliteten varierer fra forsyning til forsyning, skal det ved information om lokale vandkvalitetsforhold sikres, at forbrugerne kan fortage et kvalificeret materialevalg af komponenter i husinstallationen, således at f.eks. afsmitning og korrosion undgås. Ligeledes stilles nødvendige oplysninger til rådighed for hensigtsmæssig dimensionering af husinstallationer, så ønsket tryk, flow og kvalitetsforhold opnås.
  • Distributionsanlæg skal udføres af materialer, der ikke giver kvalitetsforringelse af drikkevandet, og driften skal certificeres efter kravene i DDS (Dokumenteret Drikkevandssikkerhed).

Perspektiver

  • Ved gennemførelse af vandbesparende initiativer skal det sikres at drikkevandskvaliteten ikke forringes.
  • Der henvises desuden til ”DANVA´s politik om vandforbrug og vandbesparelser.”