Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, er netop blevet medlem af vandstyregruppen i EU, EIP Water. Han er præsident for den europæiske sammenslutning af vandsektororganisationer, EUREAU. Carl-Emil Larsen er blevet udpeget til medlemsskabet i EIP Water af EU-kommissær for miljø, Janez Potočnik personligt.

 

”Det er en stor ære at blive medlem i EIP Water. Styregruppen ligger allerforrest i fødekæden af de beslutningsgange, der er indenfor vandområdet både på europæisk og dansk plan. Det giver endnu bedre muligheder for at få indflydelse på beslutninger, der kan få betydning for DANVAs medlemmer,” siger Carl-Emil Larsen.

 

Europæiske innovationspartnerskaber (EIP) sigter mod at fremskynde nyskabelser, der bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer, øge Europas konkurrenceevne og bidrage til jobskabelse og økonomisk vækst. Det europæiske innovationspartnerskab indenfor vand (EIP Water) - er et af initiativerne i den såkaldte ”2020 Innovation” i EU.

 

EIP Waters formål er at fremme skabelsen af innovative løsninger i forhold til de store europæiske og globale vandudfordringer. Samtidig støtter EIP Water udviklingen af markedsmuligheder for disse nyskabelser både i og uden for Europa. EIP Water skal være med til at fjerne barrierer for udviklingen ved også at fremme og udnytte eksisterende løsninger. Arbejdet blev indledt i maj.

 

Carl-Emil Larsen deltager i sit første styregruppemøde i EIP Water 6. december i Bruxelles.