Vandselskaberne er garanter for rent drikkevand til danskerne. Det kan og skal vandsektoren aldrig gå på kompromis med! Kundernes sundhed er vores hovedhensyn. Men er det ”næstbedste” vand - sekundavand, der er af ringere kvalitet end drikkevand, en ressource, som vi bør udnytte?

 

Det spørgsmål er på dagsordenen ved den konference om sekundavand, som finder sted i Odense 28. januar. DANVA og Dansk Miljøteknologi står for arrangementet, der afholdes på opfordring af miljøminister, Ida Auken, som selv deltager i dagen.

Konferencen, der henvender sig til alle i vandsektoren, sætter fokus på viden og visioner og forsøger at afdække de sande potentialer for anvendelse af sekundavand både nationalt og internationalt.

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, ser et potentiale i brugen af sekundavand for eksempel i forbindelse med kølingsprocesser på virksomheder.

"Her er det logisk at bruge vand fra en boring, der er lukket på grund af forurening. Det kan også virke åbenlyst at spule en slamsuger med vand af den næstbedste kvalitet. Her er sekundavand en ressource," siger Carl-Emil Larsen.

DANVA har i flere år til gengæld været tilbageholdende med at blåstemple sekundavand i private hjem til toiletskyl og tøjvask.

"Vi skal først have sikre systemer og tilsyn i hjemmene mod fejlinstallationer, så regnvand ikke inficerer drikkevandet og gør husets børn og voksne syge, siger Carl-Emil Larsen og fortsætter:

Konferencen kan være med til at belyse styrker og svagheder ved brugen af sekundavand."

Eksport af vandteknologi

Direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen, ser også muligheder:

 

 

- Rensning og genbrug af vand er vigtig til mange formål. Vi skal sikre rent drikkevand for fremtiden og hele tiden udvikle bæredygtige løsninger. Sekundavand kan give os nye muligheder, der også kan være med til at understøtte dansk eksport af vandteknologi, siger Jørn Jespersen.