Målet med DANVAs bestyrelseskurser er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i vandselskaberne. Kurserne er udviklet i et tæt samarbejde med branchen.

Kursus for bestyrelse og direktør

Det grundlæggende kursus for bestyrelse og direktør fokuserer på lovgivningsmæssige rammer, økonomiske forhold og på samarbejdet i bestyrelsen. Der vil bl.a. blive undervist i emner som:
 • Vandsektorlov og selskabslov
 • Samspil mellem ejer og selskab, vedtægter og ejerstrategi
 • Valg til bestyrelsen og generalforsamling
 • Ansvar, kompetencer, tavshedspligt og inhabilitet
 • Økonomiske forhold, regnskab, prisloft, takster og investeringer
 • Sammenhæng mellem prisloft og takster
 • Kommunikation
 • Bestyrelsens overordnede opgaver
 • Bestyrelsens organisering, kompetencer og ledelsens evaluering
 • Årshjul og politikker
 • Bestyrelsens arbejde med strategi, indhold i og implementering af strategiplan

Kurset består af tre moduler og foregår den 7.-8. april, 16.-17. juni og 10.-11. sept. 2014. Læs mere i programmet.

Formandens og næstformandens rolle

Det er en fordel at både formand, næstformand og direktør deltager sammen i kurset, der har fokus på disse emner:
 • Direktørkontrakt, ansættelse og afskedigelse
 • Direktionsinstruks
 • Rapportering fra direktør til bestyrelse
 • Mødeledelse
 • Evaluering af bestyrelsesarbejdet
 • Fastsættelse af vederlag
 • Forventningsafstemning mellem bestyrelse og direktion og mellem bestyrelsesmedlemmer

Kurset foregår den 3. juni og den 22. september 2014. Læs mere i programmet.

Yderligere information

Kontakt Karin Larsen på T: 8793 3504, M: 2938 2141 eller E: kl@danva.dk