Fra venstre ses rådmand Søren Strandgaard, skovrider Steen Møller fra Naturstyrelsen, direktør Anders Bækgaard, VandCenter Syd og miljøminister Ida Auken.
DANVAs direktør var med i bussen sammen med en række politikere og andre interesseorganisationer, da Ida Auken inviterede på sommertur den 12.-14. august.

Carl-Emil Larsen har haft stort udbytte af turen, og samtalerne undervejs med politikerne og de andre interesseorganisationer er af stor værdi for DANVAs arbejde.

På turen satte miljøministeren Vandcenter Syds 3 nye boringer i drift, og der blev plantet træer i den nye Elmelund Skov, som ligger ovenpå et vigtigt grundvandsmagasin. Skovrejsningen skal fremtidssikre vandforsyningen til borgerne i Odense og bliver samtidig et nyt rekreativt område. Læs mere på VandCenter Syds hjemmeside.

Læs mere i danskVAND

Carl-Emil Larsen skriver en artikel om turen til næste nummer af danskVAND, der udkommer i starten af oktober.

Carl-Emil Larsen plantede et birketræ i Elmelund Skov sammen med formanden for Folketingets Miljøudvalg, Lone Loklindt.