Er du medlem af et DANVA netværk? Går du med overvejelser om starte et eller deltage i et eksisterende DANVA netværk? Så kom til DANVA netværksseminar den 11. december 2013 i Vandhuset, Skanderborg.

200 aktive DANVA medlemmer

DANVA medlemmer kan frit etablere netværk til drøftelse af fælles problemstillinger og evt. udvikling af løsninger til glæde og gavn for alle.

DANVA har 15 netværk med godt og vel 200 deltagere. Deltager du i seminaret, kan du møde 200 aktive og engagerede kolleger, der alle brænder for arbejdet med vand, men særligt for hver deres område, hvad enten det er it sikkerhed, pumpedrift, indkøb, hydraulik, økonomi og regulering eller kommunikation.

På seminaret vil du få rig mulighed for diskutere det faglige arbejde med kollegerne, og du vil få mulighed at perspektivere dit netværks arbejde og drøfte evt. snitflader til andre netværk.

Input til arbejdet i DANVA netværk

Sekretariatet byder herudover på et spændende program for dagen, som giver flere bud på, hvordan netværk har organiseret arbejdet.

Kom og hør, hvordan foreningen bygger på dit arbejde

Programmet vil også komme ind på sammenhængen mellem arbejdet i DANVA netværkene og DANVAs politiske arbejde, når repræsentanter fra hydrauliknetværket og afløbsnetværket vil komme med konkrete eksempler på, hvordan deres arbejde har været anvendt i DANVAs politiske arbejde.

Hør inspirerende indlæg

Programmet byder også på en af landets absolutte dygtigste IT sikkerheds-eksperter, Peter Kruse fra CSIS og på Christian Waldstrøm, Lektor og ph.d., Aarhus universitet, der vil holde et inspirerende foredrag med titlen: Kan du se dit netværk for bare relationer.

Mød op og få indflydelse på DANVAs faglige arbejde

Sidst men ikke mindst vil du som medlem i et DANVA netværk få mulighed for at pege på de projektidéer, du mener, bør fremmes i foreningens arbejde.

Program

Se program for dagen her...(pdf)

Tilmelding

Arrangementet er naturligvis gratis. Du tilmelder dig ved at sende en mail til net@danva.dk.