Fra venstre ses Marianne Lyngsø Hansen, Jan Eilsø Nielsen, Anne Lyndorff Hovmøller og Søren Rasmussen.

En række ledere fra Assens Forsyning har deltaget i det første forløb i DANVAs lederuddannelse, som har givet ny energi og nye værktøjer til ledergruppens daglige arbejde.

"Vi har bl.a. gennemført en test, hvor vi blev inddelt i forskellige farver. Det er af de konkrete værktøjer, vi har fået med hjem og som har øget bevidstheden om, at vi er forskellige. Nu siger vi til hinanden ”Det er også, fordi du er blå eller gul, at du gør sådan”. Vi har besluttet at holde en temadag for alle medarbejdere i Assens forsyning om farvesystemet, fordi det giver en god forståelse for vores forskelligheder og måder at arbejde på," siger Marianne Lyngsø Hansen, som til daglig er økonomichef og har lavet en afsluttende eksamensopgave om motivation.

Deltagerne har bl.a. gennem praktiske øvelser og teambuilding fået opbygget et godt socialt sammenhold, og der er opstået en tryghed og fortrolighed, hvor deltagerne har spurgt hinanden til råds og lært af hinandens erfaringer om løsning af konkrete problemer.

"Det har været en stor styrke, at det har været en uddannelse kun for ledere i forsyningerne, fordi de eksempler, vi har diskuteret, har vi kunnet forholde os til. Og i Assens Forsyning har vi fået meget større gennemslagskraft, fordi vi har deltaget i uddannelsen som gruppe," siger Søren Rasmussen, der er driftsleder for affald og lavede eksamensopgave om at hæve effektiviteten i teams.

DANVA Lederuddannelse er bygget op af 5 moduler af to dages varighed med overnatning i Skanderborg, og samværet om aftenen har også været af stor værdi.

"Vi er praktikere, og jeg skulle lige vænne mig at sidde på skolebænken igen, men jeg er rigtig glad for de begreber, jeg har lært. Det har styrket vores kommunikation i ledergruppen, at vi nu taler samme sprog," siger Jan Eilsø Nielsen, der er drifts- og miljøchef for affald og har lavet eksamensopgave om forandringsledelse.

Deltagerne har været meget tilfredse med underviserne og grundbogen ”Ledelse i praksis”. Ud af de i alt 22 ledere, der har deltaget i DANVA Lederuddannelse har halvdelen af deltagerne valgt at gå til eksamen.

"Jeg er glad for, at jeg valgte at gå til eksamen, for det har tvunget mig til at dykke ned i stoffet og virkelig forstå det," siger Anne Lyndorff Hovmøller, som er projektleder og har lavet eksamensopgave om motivation.

En klar anbefaling fra Assens Forsyning er, at lederne deltager sammen. Det styrker samarbejdet i hverdagen og giver fælles fodslag. Desuden er de glade for det netværk, de har fået bygget op gennem uddannelsen.

De 4 kursister fra Assens vil gerne fortsætte på overbygningen, hvor der er to forløb hhv. ”Strategisk ledelse” og ”Ledelsespsykologi og organisering”.

Uddannelsen giver ECTS-point

Deltagere på DANVAs uddannelse optjener point, der indgår i en Akademiuddannelse i Ledelse.

DANVA Lederuddannelse (grundforløbet) og modulerne ”Ledelsespsykologi og organisering” og ”Strategisk ledelse” ækvivalerer de obligatoriske moduler i ”Akademiuddannelse i Ledelse”. Ved gennemførelse af eksamen efter hver af de tre DANVA forløb vil der optjenes i alt 30 ECTS point.

Nyt forløb i 2014

Grunduddannelsen for ledere starter op igen den 3. marts og løber frem til 12. juni. Læs program for DANVA Lederuddannelse 2014.