Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til dig, som ønsker at blive en dygtigere leder. Hvad enten du har personaleansvar eller projektlederansvar, vil uddannelsen sætte fokus på din faglige og personlige lederudvikling, og den giver dig værktøjerne til at blive en kompetent leder i hverdagen.

Mål 

Du vil blive i stand til at analysere forskellige ledelsessituationer og anvende de rette ledelsesværktøjer til den pågældende situation. Du får kendskab til en lang række ledelsesmodeller og -begreber, så du kan fungere som en kompetent sparringspartner i organisationen og som en katalysator for ledelsesudviklingen i din virksomhed.

Indhold 

Lederuddannelsen er bygget op omkring fem moduler med hver sit tema. Hvert modul har en varighed af 2 dage og gennemføres som internat. Mellem hvert modul arbejdes der med en hjemmeopgave. Herunder kan du se modulernes indhold i overskrifter:

Modul 1 – Ledelsesrollen og ansvar 

18.-19. juni 2013

- Ledertyper og lederens opgaver

- Lederegenskaber og det personlige udgangspunkt

- Styring af medarbejderindsatsen

- Lederens autoritet og indflydelse

Modul 2 – Ledelse af mennesker

20.-21. august 2013

- Motivationsmekanismer på jobbet

- Situationsbestemte ledelsestilgange

- Coaching og feedback som ledelsesværktøj

Modul 3 – Ledelse og kommunikation

17. – 18. sept. 2013

- Kommunikation og ledelse i hverdagen

- Kommunikationsprocessen mellem mennesker

- Opbygning af kommunikationsmodeller

- Mediation og konflikthåndtering

Modul 4 – Ledelse af teams

8. - 9. okt. 2013

- Gruppedynamik og behaviorismen

- Teamstruktur og karakteristika

- Typologi og teamsammensætning

- Lederens rolle i teamledelse

Modul 5 – Ledelse af forandringer 

29. – 30. okt. 2013

- Planlægning og gennemførelse af forandringsprocesser

- Forandringsstrategier og -modeller

- Innovation og drift på samme tid

Undervisere

Ledelseskonsulenterne Søren Sejr Boserup og Christian Wegener Bertelsen, Boscon&Co.

Søren Sejr Boserup har blandt andet været national direktør og international partner i Mercuri International, og har en række tillidsposter bag sig fra diverse virksomheder og foreninger.

Christian Wegener Bertelsen er oprindelig hærofficer og har løftet en række ledelsesopgaver i det regi. Efterfølgende har han blandt andet undervist i ledelse på en handelsskole og arbejdet som konsulent for en række virksomheder.

Kontaktperson 

Kontakt Karin Larsen på kl@danva.dk, telefon 8793 3504 eller mobil 2938 2141.

Tid og sted

Lederuddannelsen starter i uge 25 med første modul og slutter i uge 45.

Hvert modul starter kl. 09.00 og afsluttes den efterfølgende dag kl. 16.00. Datoer fremgår af modul-oversigten herover.

Uddannelsen foregår i Vandhuset med overnatning i Skanderborg Park.

Pris 

Medlemmer af DANVA: kr. 34.750 incl. overnatninger og forplejning.

Ikke-medlemmer: kr. 39.750 incl. overnatninger og forplejning.

Priser er angivet excl. moms.

Tilmelding

Tilmelding skal ske via DANVAs hjemmeside under ”Arrangementer"