Danskerne brugte i 2012 historisk lidt vand. Det viser centrale nøgletal fra vandsektorens branche-organisation, DANVA. Tallene, der netop er blevet offentliggjort, afslører, at vandforbrugerne efterlever DANVAs spareråd, der skal føre til, at tab, spild og anden utilsigtet anvendelse af vand skal minimeres mest muligt. Det samlede vandforbrug pr. dansker var sidste år knap 65.000 liter vand.

”Det er en stor tilfredsstillelse at kunne konstatere, at danskerne lytter til vores vandspareråd. Det betyder blandt andet, at vi i fremtiden har en lidt bedre mulighed især i de største byer for at opfylde efterspørgslen på rent drikkevand, selv om grundvandet er under pres,” siger formand for DANVA, Lars Therkildsen.

”Vandselskaberne arbejder aktivt for at være så effektive som muligt og at alle anvender vandet på den mest hensigtseffektive måde. Derfor ser vi år efter år, at den positive udvikling med et lavere vandforbrug fortsætter.”

Vand i tal

I 2012 nåede forbruget af vand det historisk lave niveau med kun 107 liter per person pr. dag viser nøgletallene, der er samlet i ”Vand i tal 2013”. I 1989 lå vandforbruget i husholdningerne på 174 liter. De seneste ti år er vandforbruget i husholdninger faldet med hele 13,1 procent. Grunden til faldet er vand-sparekampagner, vandbesparende installationer, miljøbevidsthed og vandprisen.

OECD fremhæver Danmark i en rapport om priserne på vand og spildevand, fordi der herhjemme i højere grad end mange andre lande tænkes miljøbeskyttelse ind i prisen.

”Det er meget vigtigt, at Danmark fortsætter med at være foregangsland i forhold til at indvinde og forbruge vand på den mest bæredygtige måde. Vand er en ressource, som verden nu og endnu mere i fremtiden kommer til at tørste efter,” siger Lars Therkildsen.

Der indvindes årligt ca. 400 mio. m3 vand i de danske vandforsyninger. Forbruget har været faldende gen-nem mange år. Indførelsen af individuelle målere samt afgifter har været stærkt medvirkende til dette fald. Godt 30 procent af vandets pris er afgifter og moms.

I områder med begrænsede grundvandsforekomster, hvor vandindvinding kan medføre skader på natur og den naturlige grundvandskvalitet, er der et specielt behov for at have fokus på vandbesparende foranstalt-ninger.

Vandsektorens nøgletal, ”Vand i tal 2013”, viser også, at det seneste år for vandselskaberne har stået i ef-fektivitetens og investeringens tegn. Tallene afslører, at DANVAs medlemmer har en høj standard og gene-relt præsterer bedre, end både politikere og myndigheder forventer og kræver.

2010-2012 faldt vandselskabernes gennemsnitlige, faktiske driftsomkostninger med 8,3 procent samtidig med, at investeringerne steg i samme periode med 28 procent for drikkevand og 49 procent for spildevand.

Yderligere oplysninger:

Formand for DANVA, Lars Therkildsen, tlf. 4032 7122, e-mail: lat@hofor.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk