Den 7. januar blev Danmarks største forsyningsselskab en realitet. Otte vandselskaber i hovedstadsområdet er gået sammen i et samlet selskab. Selskabet har fået navnet HOFOR, og ambitionerne rækker langt videre end at være størst. HOFOR vil være med til at skabe bæredygtige byer.

De kommunalt ejede vandselskaber i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk samt København hedder nu HOFOR, som står for Hovedstads-områdets Forsyningsselskab.

HOFOR bliver Danmarks største forsyningsselskab inden for kerneområderne vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling.

"Hovedstadsområdet står over for store forandringer og udfordringer. Klimaforandringer og voksende byområder skaber miljøproblemer, som borgerne har en berettiget forventning om, at deres forsyningsselskab finder nye holdbare løsninger på. Med fusionen er vi bedre rustet til at møde fremtiden. Og vi er rykket et skridt nærmere HOFOR’s langsigtede mål om at skabe bæredygtige byer," fortæller Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR.

Bæredygtige byer

"En lang række af de udfordringer, som vi står overfor, går på tværs af kommune-grænser. Det gælder ikke mindst adgangen til rent drikkevand, de stigende mængder regnvand og flere skybrud. Derfor er det helt naturligt, at vi inden for forsyningssektoren ruster os bedst muligt. Det giver de bedste løsninger for vores fælles fremtid, og det giver naturligvis også både økonomiske og organisatoriske fordele," forklarer Lars Therkildsen og pointerer, at ejerne bag det nye fælles selskab gerne vil invitere andre af de omkring-liggende forsyningsselskaber indenfor til en snak om øget samarbejde.

Baggrunden for sammenlægningen af forsyningsselskaberne er, udover økonomiske og strukturelle fordele, et fælles ønske om at være med til at skabe bæredygtige byer til gavn for kunderne. Ved bæredygtig by forstås bl.a. byer, hvor grundvandet beskyttes og bevares, hvor der foregår en koordineret klimatilpasning, og hvor energiforsyningen gradvist bliver CO2-neutral.

CO2 neutral energiforsyning

HOFOR’s strategi for at beskytte grundvandet mod forurening og overforbrug er bl.a. at bekæmpe brugen af pesticider i nærheden af grundvandsboringerne samt fokusere på vandbesparelser.

Med hensyn til klimatilpasning og skybrudssikring er strategien at lede vandet uden om boliger og erhverv gennem en intelligent og økonomisk rentabel samtænkning af nye underjordiske kloakbassiner med vandveje over jorden (åer, cykelstier, skaterbaner).

HOFOR’s mål er desuden at tilbyde en 100 % CO2-neutral energiforsyning i hovedstads-området i 2025 både hvad gælder fjernvarme, bygas og fjernkøling. For at nå det mål planlægger HOFOR blandt andet et nyt flisfyret kraftvarmeværk, et geotermianlæg, sætter solceller op og bygger vindmøller. De første 11 vindmøller er allerede på vej.

Nyt navn – samme service

"Nu og her betyder det ingenting for kunderne, at vi skifter navn. Sammenlægningen påvirker ikke priserne, vandet kommer fra samme vandværker, og der er god service som hidtil. Men forsyningssikkerheden bliver generelt øget, fordi vi har flere vandværker og dermed bedre backup ved nedbrud af for eksempel et vandværk”, understreger administrerende direktør Lars Therkildsen fra HOFOR.

FAKTA

HOFOR er en forkortelse af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab og er en fusion af vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk kommuner samt København (Københavns Energi). Fusionen gælder også drift af spildevandsforsyningerne i alle kommunerne på nær Brøndby og Vallensbæk.

HOFOR er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder: Vand, spildevand, varme, bygas og fjernkøling. HOFOR er desuden åben for optagelse af endnu flere forsyningsselskaber.HOFOR er kommunalt ejet, vores forsyninger er reguleret gennem lovgivning, og vores indtægter og udgifter skal balancere.

HOFOR i tal

  • 1.000.000 vandkunder
  • 700.000 spildevandskunder
  • 500.000 varmekunder
  • 300.000 bygaskunder
  • 30 fjernkølekunder, 30 MW køl
  • 800 medarbejdere
  • 4 mia. kr. i omsætning
  • Over en milliard kroner i årlige investeringer i rør, ledninger og vindmøller

Yderligere information

Kontakt administrerende direktør Lars Therkildsen via Astrid Skotte på tlf. 27 95 21 32 eller Lasse Bjerre Sørensen på tlf. 27 95 21 32.

Læs mere på www.hofor.dk