Regeringen har den 8. februar 2013 indgået en aftale med Venstre, Konservative og Enhedslisten om en ny sprøjtemiddelstrategi til en kvart milliard kroner. Den skal beskytte danskerne og naturen mod unødig gift.

Miljøminister Ida Auken har på vegne af regeringen indgået aftale med Venstre, Konservative og Enhedslisten om at sikre rent drikkevand til alle danskere. Målet er at reducere sprøjtemidlernes belastning af vores sundhed, natur og miljø med 40 procent inden udgangen af 2015.

"Alle danskere har ret til rent drikkevand. Både i dag og om tyve år. Derfor vender vi nu tilgangen til sprøjtemidler 180 grader rundt, så enhver tvivl kommer vandet og vores børn til gode. Fremover skal landmændene derfor bruge mindre belastende metoder, og vi vil også slå endnu hårdere ned på dem, som importer ulovlige sprøjtemidler," siger miljøminister Ida Auken.

Strategien mangler BNBO

Vedtagelsen af strategien er første skridt i den rigtige retning for at sikre vores drikkevand. Dog er det ærgerligt, at den ikke omfatter det vigtigste middel til en hurtig, effektiv løsning er, at kommunerne får redskaber til at udlægge obligatoriske, boringsnære beskyttelsesområder og gør dem giftfri.

"Regeringens plan, der sætter ind over for selve giftudledningen, er et skridt i den rigtige retning for at skærme vores drikkevand mod nedsivning. Men vi skal meget længere, før vi er i mål. Drikkevandsboringerne skal beskyttes," siger Claus Vangsgård, der er konsulent i DANVA.

"Der lukkes 100 boringer om året som følge af forurening. Det er derfor afgørende, det gøres obligatorisk for kommunerne at sikre arealerne tæt på vandforsyningsboringer mod pesticider. Vi håber, at boringsnære beskyttelsesområder bliver en del af Regeringens fremtidige politik på området."

Landbrugskommissionen arbejder i øjeblikket netop med spørgsmålet om disse beskyttelseszoner, som det i dag er frivilligt for kommuner at udlægge.

Sprøjtefri arealer overvejes

Som led i aftalen har Enhedslisten sikret sig, at indførelsen af sprøjtefri arealer omkring for eksempel drikkevandsboringer skal overvejes, når regeringens Natur- og Landbrugs-kommission kommer med sine anbefalinger til foråret.

"Vi har lagt vægt på, at strategien følges op af initiativer, der skal begrænse brugen af sprøjtegift på særligt udsatte arealer for at beskytte grundvandet. Derfor har vi krævet, at Enhedslisten skal inddrages i nye drøftelser, når kommissionens anbefalinger kommer," siger miljøordfører Per Clausen fra Enhedslisten.

Læs mere

Find link til Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 "Beskyt vand, natur og sundhed" (høringsudgave).

Læs aftalen om sprøjtemiddelstrategien på Miljøministeriets hjemmeside her.