Nye tal om bakterier i drikkevand viser, at antallet af episoder med forurenet drikkevand var uændret i 2011 i forhold til året før.

100 gange i løbet af 2011 blev drikkevand ramt af større forureninger med bakterier.

Det viser Naturstyrelsens og Sundhedsstyrelsens seneste opgørelse af de episoder, hvor embedslægen er blevet kontaktet af kommunen, fordi mængden af især coliforme bakterier i vandprøver overskred grænseværdien. Coliforme bakterier findes blandt andet i jord og spildevand.

Antallet af forureninger var dermed på sammen niveau som i 2010, der var det første år med denne type registreringer.

Godt råd: Kog vandet

Forbrugerne blev som oftest bedt om at koge vandet for at undgå sygdom i forbindelse med forureningerne. I andre tilfælde blev forbrugerne koblet til rent vand fra andre dele af vandnettet, indtil årsagen til forureningen var fundet.

Utætte vandbeholdere og reparationsarbejder på vandværker, der tillod bakterier at trænge ind og forurene vandet, hørte til de mest almindelige årsager til, at forureningerne opstod. Mange forureninger opstod efter, at det havde regnet kraftigt, så snavset vand kunne sive ind til det rene vand.

Færre forureninger forventes

Nye regler betyder, at vandforsyningerne senest i 2014 skal indføre ledelsessystemer og arbejde målrettet med at forebygge forureninger, hvor der er størst risiko.

Ledelsessystemerne forventes at medføre et fald i antallet af forureninger af drikkevandet.

Læs mere

Læs rapporten om mikrobiologiske forureninger på Naturstyrelsens hjemmeside her.

Kilde: Naturstyrelsen.