VTU-Fonden har en ekstra pulje til særligt interessante og innovative projekter. Det er muligt at søge 5 mio. kr. puljen hos VTU-Fonden frem til 11. april 2013.

Puljen tildeles særligt interessante og nytænkende projekter, der både kan være inden for eller uden for det annoncerede hovedtema for 2013 (Fremtidens renseanlæg og vandforsyningssystem), men vurderes til at have særlig værdi for vandsektoren og være støtteberettiget inden for Fondens formål.

Puljen kan søges til mindre projekter, idet det ansøgte beløb ikke må overstige 1 mio. kr.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 11. april 2013 kl. 12.00.

Ansøgning skal ske elektronisk via VTU-Fondens hjemmeside her.

Procedure

Ansøgningerne til 5 mio. kr. puljen vurderes efter de samme kriterier som anvendes i forbindelse med Fondens tematiserede pulje dvs:

  • Nytænkning
  • Nytteværdi
  • Effektivitet
  • Kvalitet

Yderligere information

Kontakt sekretariatschef Rikke Hansen på mobil 2184 6853 eller e-mail: rh@vtu-fonden.dk