Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond indkalder sammen ansøgninger til 2013 indenfor emnerne Fremtidens renseanlæg og Fremtidens vandforsyningssystem.

Der er behov for udstillingsvinduer, hvor danske teknologier og systemløsninger præsenteres i fuld skala. Forsyningsvirksomheder, der planlægger anlægsprojekter i 2013 har her mulighed for at søge tilskud til dækning af risiko ved afprøvning af endnu ikke markedsafprøvet teknologi.

Midlerne fra Program for Grøn Teknologi og VTU-Fonden udgør et tilskud og bidrager til dækning af risiko ved afprøvning af endnu ikke markedsafprøvet teknologi. Der er afsat 15 mio. kr. til et demonstrationsprojekt indenfor Fremtidens renseanlæg og 10 mio. kr. til et demonstrationsprojekt indenfor Fremtidens vandforsyningssystem.

Miljøministeriets og VTU-Fondens koordinering af midler sker med det formål at bidrage til at bane vejen for en generel implementering af nye teknologier og systemløsninger i Danmark samt styrke innovationskæden i vandsektoren og efterspørgslen efter dansk teknologi.

Bestyrelsesformand i VTU-Fonden, Carl-Emil Larsen: - Vi har valgt at tematisere med overskrifterne Fremtidens renseanlæg og Fremtidens vandforsyningssystem fordi vandbranchen i Danmark har spidskompetencer indenfor produktion af drikkevand og rensning af spildevand. Der er f.eks. værdifuld el og varme til udvinding og nærings-stoffer til genbrug i spildevand som vi kan udnytte og få glæde af herhjemme, men også som eksportviden i form af teknologier.

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 11. april. Ansøgninger kan sendes via VTU-Fondens hjemmeside her.

FAKTA

  • Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har ca. 20 mio. kr. til rådighed pr. år. Midlerne kommer dels via frivillige indbetalinger fra branchen selv og dels via tilskud fra Miljøministeriet.
  • Fondens fokus ligger på områder, der kan medføre konkrete forbedringer for vandsektorens forsyninger og de tilsluttede forbrugere vedrørende kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø, og effektivitet, herunder også energieffektivitet.
  • En vigtig opgave for Fonden er at bidrage til en bedre kobling mellem forsyningerne, forskningsverdenen og industrien med særligt henblik på at understøtte synergi og innovation indenfor vandsektoren.

Yderligere oplysninger

Sekretariatschef Rikke Hansen

mobil: 2184 6853

mail: rh@vtu-fonden.dk

www.vtu-fonden.dk