Torsdag 24. januar 2013 har Folketinget vedtaget nye betalingsregler for spildevand den såkaldte L98.

Loven betyder, at det nu er muligt for kommunerne at finansiere løsninger til klimatilpasning over vandtaksterne. Den er opstået som en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2013, hvor der skal investeres 2,5 mia. kr. i klimatilpasningstiltag.

Det vil fremover være muligt for spildevandsselskaberne at indregne omkostninger til kommunale og private projekter i spildevandstaksterne, når projekterne tjener til at aflaste de traditionelle spildevandsanlæg, så som kloakledninger og bassiner. Det kan være i forbindelse med veje, vandløb og rekreative arealer, som ikke ejes af spildevandsselskaberne selv.

Regeringen barsler i øvrigt med, at betalingen for spildevand og klimaløsninger skal ske efter en kommende trappemodel, hvor man betaler for det afledte vand og kan opnå mængderabat. Og når der nu er drøftelser om nye betalingsmodeller mener DANVA, at en fremtidssikret vandafledningsbetaling bør opdeles i et spildevands- og et regnbidrag. Begge dele skal indeholde et fast og et variabelt element. Med en todelt betalingsmodel kan erhvervslivet og private boligejere få incitamenter til bl.a. at investere i løsninger, der kan mindske tilledning af regnvand fra deres ejendom, så de kan slippe lidt billigere.

DANVA støtter samlet set op om, at det er en god forretning at investere i klimatilpasning og også, at alle både virksomheder og boligejere skal være med til at betale regningen. Merbetalingen er en investering i den infrastruktur, som vi alle er afhængige af.

Læs lovteksten

L98 kan læses i hele sin ordlyd her på www.ft.dk