Vandsektorens Teknologiudviklingsfond – i daglig tale VTU-Fonden – har uddelt 17 mio. kr. til 14 udviklingsprojekter. Det var et af højdepunkterne på vand-sektorens store arrangement, VandTek i Odense.

Ledsaget af kraftfulde stomp-melodier, som i dages anledning meget passende blev udført på rør og udstyrsdele fra vandsektoren, fik de 14 projektledere overrakt deres officielle tilsagn.

Se film her.

Urbant klima og forsyningssikkerhed

Det var anden gang, at VTU-Fonden uddelte midler. Temaet for denne ansøgningsrunde var henholdsvis Urbant klima og Forsyningssikkerhed, og Fondens formand, Carl-Emil Larsen, og bestyrelsesmedlem Ole Wiil motiverede fondens valg af projekter. I sin tale til projektlederne sagde Carl-Emil Larsen blandt andet:

"Vi har fundet 14 spændende og nødvendige projekter, som på hvert deres felt har scoret højt inden for fondens udvælgelseskriterier. Og som i 2011 har der også i år været udvist stor idérigdom for at være med til at finde løsninger for fremtidens vandsektor."

Fakta: De 14 nye udviklingsprojekter

Følgende nye projekter har fået tilskud fra VTU-Fonden:

Drikkevand – Vandbehandling:

Model til optimering af vandforsyningens beholderdrift

Projektleder: Bo Bartelt, Krüger A/S.

Bedre filterskylning på vandværker

Projektleder: Peter Borch Nielsen, Krüger A/S.

Enkel metode til nikkelrensning på mindre vandværker

Projektleder: Liselotte Clausen, Krüger A/S.

Spildevand – Procesoptimering:

Indgående viden om bakterier i renseanlæg leder til optimeret drift og mindsker kemikalieforbrug

Projektleder: Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet.

Forbedret teknologi til udnyttelse af slam i biogasproduktion

Projektleder: Michael Vedel Wegener Kofoed, Teknologisk Institut.

Spildevand – Effektivisering:

Udnyttelse af slam til effektiv energiproduktion

Projektleder: Søren Brønd, EnviDan A/S.

Avanceret måling af organisk stof optimerer driften på renseanlæg

Projektleder: Dines E. Thornberg, Udviklingssamarbejdet.

Udnyttelse af spildevandsslam til produktion af varme og el

Projektleder: Tove Beyer, EnviDan A/S.

Klima – Tilpasning:

Sporing af regnvand i spildevandsledninger

Projektleder: Anne Laustsen, Aarhus Vand A/S.

Hjælp til beregning af overløb fra kloaksystemer

Projektleder: Lene Bassø, Aarhus Vand A/S.

Klima – Det urbane vandkredsløb:

Odense-bydel lægger regnbede, grønne tage og faskiner til forsøg med afledning af store regnmængder i kombination med eksisterende afløb

Projektleder: Ole Kloster Jacobsen, ALECTIA.

Bedre metoder til beregning af ekstremnedbør

Projektleder: Karsten Arnbjerg- Nielsen, DTU Miljø.

3D-model skal forbedre storbyernes klimatilpasning

Projektleder: Susie Mielby, GEUS.

Klima – Drivhusgasser:

Begrænsning af drivhusgasser

Projektleder: Henrik Aktor, AKTOR innovation ApS.

(Se uddybende projektbeskrivelser på vtu-fonden.dk)

30 projekter har fået ialt 37 mio. kr.

Med uddelingen har VTU-Fonden nu tildelt støtte for cirka 37 mio. kr. til samlet 30 projekter.

De 30 projekter strækker sig fra smarte, teknologiske test- og overvågningssystemer af drikkevands- og spildevandsforsyningen til sikring af rent badevand samt forebyggelse af oversvømmelser i forbindelse med ekstreme nedbørsmængder.

Fondens næste ansøgningsrunde forventes at åbne i begyndelsen af det nye år.

Fakta: Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Fonden har ca. 20 mio. kr. til rådighed pr. år. Midlerne kommer dels via frivillige indbetalinger fra branchen selv og dels via tilskud fra Miljøministeriet.

Fondens fokus ligger på områder, der kan medføre konkrete forbedringer for vandsektorens forsyninger og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner mv.) vedrørende kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø, og effektivitet, herunder også energieffektivitet.

En vigtig opgave for Fonden er at bidrage til en bedre kobling mellem forsyningerne, forskningsverdenen og industrien med særligt henblik på at understøtte synergi og innovation indenfor vandsektoren.

Yderligere oplysninger:

Sekretariatschef Rikke Hansen

mobil: 2184 6853

mail: rh@vtu-fonden.dk  

vtu-fonden.dk