Miljøminister Ida Auken sammen med medarbejdere fra HEED Diagnostics, der fik støtte til udvikling af en sensor, der kan afsløre drikkevandsforueninger på kun 1 time.

14 innovative udviklingsprojekter fik den 26. januar et samlet støttebeløb på 20 mio. kr. fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Miljøminister Ida Auken deltog i et pressemøde i forbindelse med overrækkelsen i København.

Rent drikkevand, CO2-neutrale rensningsanlæg og sikring mod oversvømmelser – det er blot nogle af de mål, som den 26. januar, rykkede et skridt nærmere, da 14 udviklingsprojekter inden for vandsektoren blev tildelt i alt 20 mio. kr. i støtte fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.

Midlerne vil, for de fleste af de udvalgte projekter, netop være det bidrag, som gør det muligt for ansøgerne at igangsætte eller fortsætte udviklingen af helt unikke løsninger inden for drikke- og spildevandshåndtering samt bedre arbejdsmiljø, lavere miljøbelastning og – helt bogstaveligt – lægge grunden til dansk eksport af grøn teknologi.

Miljøminister Ida Auken, der deltog ved overrækkelsen af fondens tilsagn, undlod ikke at udtrykke sin begejstring for de mange innovative udviklingsprojekter:

"Jeg er meget optaget af, at vi løser klima- og miljøproblemerne samtidig med, at vi skaber grundlag for at udvikle nye grønne produktions- og vidensarbejdspladser. De projekter, som vi har støttet i dag, tager fat på netop de udfordringer," sagde Ida Auken. Ministeren glædede sig også over eksportpotentialet i flere af de støttede projekter:

"Jeg er imponeret over perspektivrigdommen i de udvalgte projekter. Både inden for vandforsynings- og spildevandsområdet er der gode bud på, hvordan man kan tage fat på procesoptimering – og dermed også energiforbrug og energiproduktion. Og samtidig tage hensyn til medarbejdersikkerheden, miljøet og økonomien," sagde Ida Auken.

Projekterne, der fik tildelt støtte i dag, er udvalgt blandt ikke mindre end 155 ansøgende udviklingsteams. Projekterne strækker sig fra smarte, teknologiske test- og overvågningssystemer af drikkevands- og spildevandsforsyningen til sikring af rent badevand samt forebyggelse af oversvømmelser i forbindelse med ekstreme nedbørsmængder.

Kort sagt: Løsninger på nutidens og fremtidens miljømæssige udfordringer, når det handler om vand.

Miljøministeriet er den ene halvpart bag Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Branchen selv bidrager med den anden halvdel af fondens midler, og nu er de første projekter tilgodeset.

Bestyrelsesformand for fonden, Carl-Emil Larsen, sagde blandt andet:

"Vi ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner, når det gælder støtte til projekter, der udvikler teknologier, metoder og viden i vandsektoren. Projekterne skal berige, forandre og tilføre branchen ny viden. Og det vil de 14 projekter her bidrage til."

Ny ansøgningsrunde i 2012

Foruden overrækkelsen af støttemidler til de 14 projekter, blev det også offentliggjort, at Vandsektorens Teknologiudviklingsfond udlodder nye 20 mio. kr. i foråret 2012.

" Vi ser frem til igen at modtage et bredt udvalg af udviklingsprojekter. Den store søgning, vidner netop om, at vi har et solidt forsknings- og udviklingsmiljø inden for området," sagde Carl-Emil Larsen. 

Yderligere oplysninger:

Kontakt VTU-Fondens sekretariatschef Rikke Hansen på e-mail: rh@vtu-fonden.dk, telefon 8793 3535 eller mobil 2184 6853.

Læs mere om projekterne på Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds hjemmeside www.vtu-fonden.dk