DANVA udgiver seneste tal om udviklingen i vandsektoren i ”Vand i tal 2012".

Spildevandsselskaberne øger investeringer med 35 %

Spildevandsselskaberne forbereder afløbssystemerne på klimaændringer og de stigende regnvandsmængder. Selskaberne investerer i 2011 35 % mere, end man gjorde i 2010.

Drikkevandsselskaberne øger investeringer med 25 %

Drikkevandsselskaberne øger investeringer i 2011 i bl.a. vandledninger. For hver m3 solgt vand, investerer selskaberne 5,03 kr., hvilket svarer til en stigning på 25 % i forhold til året før.

Flaskevand er 263 gange dyrere end hanevand

1 liter frisk, rent og kontrolleret drikkevand direkte fra hanen koster 5,8 øre. Inkl. i prisen er forsvarlig rensning og udledning af spildevandet til naturen igen. Euromonitor International oplyser, at 1 liter flaskevand koster 15,28 kr. Det svarer til, at flaskevand er 263 gange dyrere end hanevand.

Danskere betaler mindre for vand end polakker, ungarere og litauere

Mens en husstand i Polen, Ungarn og Litauen i gennemsnit betaler mindst fire procent af den disponible indkomst på 100 kubikmeter vand, betaler en husstand i Danmark kun 2,5 procent.

Drikkevands- og spildevandsselskaberne er blevet mere effektive

Drikkevands- og spildevandsselskaberne blevet mere effektive og sænker driftsomkostningerne med hhv. 2,5 % og 5 % i forhold til 2010.

Vand i tal

  • En liter vand koster i gennemsnit 5,8 øre
  • Vandforbruget i husholdningerne er 108 liter pr. person pr. døgn
  • Vandselskabernes faktiske driftsudgifter var i gennemsnit 5,01 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer var 5,03 kr. pr m3.
  • Spildevandsselskabernes faktiske driftsudgifter var i gennemsnit 11,23 kr. pr. m3. De gennemførte investeringer var 17,69 kr. pr m3.
  • Elforbruget til 1.000 liter vand tappet fra hanen er 1,95 kWh. Heraf går 0,45 kWh til produktion og levering af drikkevand og 1,50 kWh til transport og rensning af spildevand, svarende til ca. 0,9 kg CO2.

Læs hele Vand i tal 2012 på www.danva.dk/vandital2012

Yderligere information:

Konsulent Thomas Sørensen, T: 87 933 565, E: ts@danva.dk

Presseservice, Lars Fischer, M: 5126 5187, E: lf@danva.dk