Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Vandselskaberne er i balance med løbende at udskifte slidte kloakledninger. Nogle steder er man sågar foran planerne, hvilket betyder, at det danske kloaknet generelt er i god stand. Det viser en undersøgelse foretaget af DANVA.

Renovering af kloakker løser imidlertid ikke problemet med klimaforandringerne, fastslår vandsektorens brancheforening DANVA. For at man i fremtiden kan håndtere de voldsomme skybrud, så skal helt andre løsninger bringes i spil.

DANVAs udmelding kommer på baggrund af en rapport fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører udarbejdet af Rambøll, der viser, at der skal investeres milliarder af kroner, hvis kommuner og forsyningsselskaber i forbindelse med skybrud skal forhindre urenset spildevand i at strømme op af kloakker og ned i folks kældre. Rapporten blander imidlertid den konklusion sammen med en påstand om manglende løbende renovering af kloaknettet.

"Man kan ikke renovere sig ud af klimaproblemer, det kræver investeringer i nye løsninger. Vandselskaberne holder planen med løbende at forny de rør, der er nedslidt. De investerer samlet set fem milliarder kroner om året i kloakker," fastslår DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

"Beløbet er ikke ens fra år til år, for vandselskaberne udskifter kun de rør, som trænger. Det går jo ud over vores kunder, hvis vi renoverer kloakker, der fungerer upåklageligt. Det ville give vandselskaberne ekstra, unødvendige udgifter, som forbrugerne skulle betale."

Carl-Emil Larsen er enig med de rådgivende ingeniører i, at der er behov for at investere i løsninger på klimaudfordringerne. Regeringen har i den forbindelse bestemt, at kommunerne næste år må opkræve 2,5 milliarder kroner ekstra hos forbrugerne til det formål.