Driften af vandselskaber skal slippes løs. Det mener de Radikale. De vil give private virksomheder mulighed for at byde på opgaverne, så de kan blive bedre rustet til at eksportere samlede løsninger og nøglefærdige anlæg. De Radikale præsenterer deres udspil i Berlingske Business onsdag 3. oktober. Vandselskaberne er åbne for konkurrence.

"Det skal være dem, der er bedst til at drive selskaberne, der skal gøre det. Der er ikke noget i lovgivningen, der hindrer, at andre aktører kommer til. Det giver mening, at det er de eksperter, som kan sikre den højeste kvalitet på den mest effektive måde, der har opgaven," siger bestyrelsesformand i DANVA, Lars Therkildsen, koncernchef i HOFOR og bestyrelsesformand i Greve Solrød Forsyning.

"Men i den virkelige verden handler det her ikke om de private på den ene side og vandselskaberne på den anden. Vi har et rigtig godt samarbejde, som er med til at sikre udviklingen i branchen. Der er ingen tvivl om, at vandselskaberne er eksperter på driften og skal den overgives til private på nuværende tidspunkt, så vil det ikke være uden en betydelig risiko."

Lars Therkildsen kan ikke genkende den præmis, som de Radikale lægger til grund for deres forslag. Her påstås det blandt andet, at den danske eksport af vandteknologi er gået i stå, fordi de private ikke har praktisk erfaring med at drive selskaber.

"Der er rigtig mange tiltag i gang, som er med til at sikre Danmark som et af de mest fremtrædende lande på det her marked. Men kan vi hjælpe hinanden med at gøre det endnu bedre, så er vi med på det," siger han.

"Vi er eksperter på drift, og producenterne er de bedste på deres område. Sammen kan vi løfte opgaven med fortsat at være førende på eksport af vandløsninger til hele verden. Der er mange der ude, der har brug for os."

Kina og Danmark har netop indgået en aftale om hjælp til rent drikke- og spildevand. Kina investerer 3500 milliarder kroner de næste ti år i denne opgave. I næste måned samles repræsentanter fra rådgivere, producenter og vandselskaber i det store land med henblik på at konkretisere samarbejdet.

Se De Radikales udspil her.