Miljøminister Ida Auken og overborgmester Frank Jensen præsenterede handlingsplanen for klimasikring på et pressemøde i en vinhandel i det indre København, hvor skaderne under skybruddet i sommeren 2011 var særligt omfattende.

DANVA hilser regeringens nye plan for klimasikring af Danmark velkommen. Men vandsektorens brancheorganisation, DANVA, understreger, at det i forbindelse med planen er vigtigt at have fokus på, at det ikke alene er kommuners og vandselskabers ansvar at sikre borgernes kældre mod oversvømmelser.

Regeringens plan for klimatilpasning kommer med forslag til løsninger, som sker i samarbejde mellem stat, kommune og vandselskaber. Regeringen har fokus på, at vand i tilfælde af oversvømmelse skal kunne afledes kontrolleret og holdes ude af folks kældre.

"Det er klart, at når vandselskaberne nu investerer i klimaløsninger, så fjerner man vandet, og det minimerer risiko for oversvømmelse af kældre. Men det er vigtigt at understrege, at det hverken er vandselskaber eller kommuner, der har ansvaret for at sikre private kældre mod indtrængen af vand," siger direktør for DANVA, Carl-Emil Larsen.

Regeringens klimaplan skal sætte rammerne, så borgerne undgår vand i kældrene, og virksomheder ikke får ødelagt deres varelagre.

Skybrud og ekstremt vejr

Lørdag 2. juli 2011 er en dato, der står lysende klart for rigtig mange borgere i hovedstadsområdet. Den aften blev København og omegn i bogstaveligste forstand oversvømmet, og skaderne var store for både borgere og virksomheder. I sommer var det Lystrup nord for Aarhus, der stod for skud.

Formand for DANVA og administrerende direktør i Københavns Energi, Lars Therkildsen, kender om nogen til det ekstreme vejr, som Danmarks hovedstad oplever, og som man kan vente sig mere af i fremtiden.

"Skybruddet i København kostede samfundet milliarder. Vi har sammen med Københavns Kommune siden arbejdet i døgndrift for at konstruere en lang række løsninger, der kan sikre beboere og erhvervsdrivende mod oversvømmelse," siger Lars Therkildsen.

En lang række vandselskaber landet over arbejder ligeledes på at sikre borgerne mod de stigende vandmængder.

Danmark kan fremover forvente mere ekstremt vejr, havvandstanden vil stige på længere sigt, og vi vil opleve kraftigere skybrud. Alene sidste år løb erstatningen for skybrudsskader op i 6,2 mia. kroner.

Det er baggrunden for regeringens plan for klimasikring. Den giver et samlet overblik over de initiativer, som staten allerede har sat i gang og de fremtidige initiativer, som skal sikre, at Danmark bliver mere robust bl.a. over for voldsommere nedbør.

Ni ministerier står bag handlingsplanen, som indeholder cirka 60 nye initiativer.

 

Handlingsplanens fem indsatsområder:

  • Staten skal sørge for de bedst mulige rammer for kommunernes klimatilpasning.
  • Staten skal sikre et fælles vidensgrundlag og løbende vejledning om konsekvenserne af klimaændringerne.
  • Der skal koordineres på tværs af myndigheder, erhvervsliv og borgere.
  • Der skal fokus på vækstpotentialet i at udvikle nye innovative løsninger, der bidrager til den grønne omstilling.
  • Danmark arbejder for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne internationalt og for en ambitiøs klimatilpasning i EU.

Som en del af handlingsplanen fremsatte miljøminister Ida Auken tirsdag et lovforslag, der giver vandforsyninger mulighed for at etablere og via takster at finansiere nye klimatilpasningstiltag sammen med kommunerne. På den måde kan der bygges skybrudsveje og laves grønne anlæg, der kan holde på vandet efter store regnskyl.

"Vi samarbejder på højtryk med myndighederne for at få alle detaljer omkring rollefordeling af anlæg og drift på plads, så vi er klar til at sætte projekterne i gang, lige så snart loven vedtages i det nye år," siger DANVA-direktør, Carl-Emil Larsen.

Senest ved udgangen af 2013 skal alle kommuner i landet have udarbejdet en klimatilpasningsplan, der kan beskytte borgere og virksomheder mod følgerne af skybrud og oversvømmelse.