Der er akut behov for at sætte vandselskabernes individuelle effektiviseringskrav på stand-by, ellers er der overhængende fare for, at flere af dem, i bedste fald må skære kraftigt på udgifterne til miljø, kvalitet, forsyningssikkerhed og service, og i værste må lukke.

Borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved (C) er ikke begejstret for prisloftsreguleringen af de danske vandselskaber. For Hørsholm Vand, som han er formand for, kan det nemlig betyde, at man i en overskuelig fremtid må lukke.

"Vandselskaberne kan ikke imødekomme kravene fra Forsyningssekretariatet uden at skære meget dybt i driftsomkostningerne – og i mange tilfælde vil det slet ikke kunne lade sig gøre. Effektivitetsmålingerne er nemlig meget unøjagtige," siger Morten Slotved.

Og netop benchmarking-modellen, som er hjørnestenen i prisloftsreguleringen, var i fokus, da DANVA torsdag den 15. december 2011 var til foretræde i Folketingets Miljøudvalg.

Forsyningssikkerhed, miljø, kvalitet og service er ikke ineffektivitet

Problemet med den individuelle benchmarking er, at den kun måler selskaberne på deres økonomiske resultater i forhold til en absolut basis drift. Det betyder, at den anvendte benchmarking-model ikke indeholder variabler, der beskriver miljø, kvalitet eller service, og hovedparten af disse omkostninger bliver derfor regnet som ren ineffektivitet. Det er i direkte strid med Vandsektorlovens formålsparagraf. Selvom Forsyningssekretariatet er indstillet på at indarbejde variabler med henblik på at begynde at tage hensyn til disse forhold i næste års benchmarking, mener Morten Slotved langt fra det er nok:

"Vi kan ikke vente til næste år. Når selskaberne tvinges til at skære ned på udgifter til grundvandsbeskyttelse eller til vedligeholdelse af anlæg, risikerer vi, at kunderne og miljøet bliver taberne. I stedet for at udmelde individuelle effektiviseringskrav på baggrund af en model, som end ikke understøtter vandsektorlovens formål, mener vi, at man allerede nu skal suspendere de individuelle effektiviseringskrav, indtil en bedre model er udviklet."

Unøjagtigt effektiviseringspotentiale

Problemerne kan hænge sammen med, at Forsyningssekretariatet har skullet udvikle en benchmarking-model på meget kort tid og med få ressourcer. Det har givet sig udslag i en model, der ikke lever op til en rimelig standard for en reguleringsmodel, og reelt ikke giver mulighed for at beregne et pålideligt effektiviseringspotentiale.

Vandselskaber må lukke

Nogle vandselskaber er blevet pålagt, at skære driftsomkostningerne med over 50 % fra 2010 til 2012, mens andre er blevet stillet i udsigt, at de fremadrettet skal spare op mod 80 % af deres driftsomkostninger før de er ”effektive”.

"Med den nuværende prisloftsregulering, kan vi allerede nu forudsige, at Hørsholm Vand må dreje nøglen om i 2020. Hvis vi skal undgå, at det sker for os i Hørsholm og andre steder i landet, skal vi præcisere reglerne for miljø og servicemål, og sætte de individuelle effektiviseringskrav på stand-by, indtil der er udviklet en bedre benchmarkingmodel," siger Morten Slotved.