Kommunal strukturpolitik er ikke nok. Større indflydelse til vandselskaberne vil skabe et større samspil og fremadrettede løsninger, mener Carl-Emil Larsen, direktør for Danva.

Danva ønsker mere indflydelse til vandselskaberne, fordi det giver løsninger med fokus på synergi. Ved at inddrage vandselskabernes kompetencer sikres idegenerering og fremadrettede løsninger, i stedet for at kommunerne låses fast i det eksisterende virkemiddelkatalog.

Flemming Lehbert Sørensen, KTC, advarer i debatindlæg i Altinget.dk 5. september 2012 om for mange kokke om vandplanindsatsen. Men det er alt for nemt at dække sig under et gammelt ordsprog, der i denne sammenhæng slet ikke er rammende. Vandplanindsatsen kræver helhedstænkning og kan ikke ske uden bredt samarbejde med rettidig inddragelse af alle relevante kompetencer. Hvis vi alligevel skal blive i den anvendte metafor, så må vi understrege, at vi ikke kan få en bedre opskrift, de rigtige ingredienser eller det gode tilbehør, som KTC efterlyser, hvis vi ikke samarbejder.

Inddragelse af vandselskaber bør præciseres ved krav

Vi har i første planperiode konstateret, at der har været stor forskel fra kommune til kommune på, hvordan og hvornår vandselskaberne har været inddraget i planlægningen af vandhandleplanerne.

Når Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet et paradigme for kommunale vandhandleplaner, undrer det, at paradigmet pointerer betydningen af borgerinddragelse, men helt forsømmer at pointere vigtigheden af dialog med vandselskaberne. Det kan virke paradoksalt, da det jo handler om vand. Den manglende inddragelse af vandselskaberne er ikke kun et dansk problem. Vi ved fra vores europæiske arbejde, at det generelt er et problem, at forsyningerne ikke har været inddraget. Derfor bør der præciseres et krav til kommunerne om inddragelse.

Vand kender ikke kommunegrænser

Flemming Lehbert Sørensen påstår også i sit debatindlæg, at DANVA næppe har forstået, at kommunerne samarbejder om vandopgaverne, når det er nødvendigt, og at DANVA vist heller ikke har forstået rollefordelingen omkring vandindsatsen.

Men DANVA har bestemt forstået den nuværende rollefordeling og samarbejdsrutiner i kommunerne. Og netop derfor foreslår vi ændringer.

Vand kender ikke til kommunegrænser, og der er derfor behov for at flytte myndigheds-kompetencen til vandoplandsniveau. DANVA anerkender kommunernes rolle som myndighed til at sætte rammer. Men det er vigtigt, at aktørerne, der skal virkeliggøre indsatserne, inddrages og får frihed i valg af løsninger. Kommunerne bør ikke diktere specifikke løsninger, men give vandselskaberne og øvrige aktører frihed til valg af løsninger, der kan nå de ønskede mål. Kun derved kan der sikres synergi i driften.

Det er nødvendigt at se længere end de sædvanlige kommunale strukturer og tænke i større tværkommunale samarbejder både i planlægningen og udmøntningen af de konkrete løsninger. Det kan fx ske ved, at vi nedsætter tværkommunale waterboards. Her er der erfaringer at hente fra udlandet.

Op af skyttegraven

I sidste uge afholdt miljøminister Ida Auken (SF) topmøde, hvor interessenter fik mulighed for at komme med ideer til næste generations vandplaner. Jeg deltog og præsenterede DANVAs forslag for ministeren og de øvrige deltagere. Et af ministerens udsagn i forbindelse med invitationen var: ”Jeg vil have interessenterne ud af skyttegravene”. DANVA bakker varmt op om denne tilgang og håber tilsvarende, at KTC kommer ud af deres skyttegrav.