Det var en velbesøgt stand, da Lynettefællesskabet, Spildevandscenter Avedøre, Vandspejlet og Roskilde Forsyning, stod klar til at fortælle om www.vandetsvej.dk på Skolemessen i Roskilde.

Vi fik god hjælp af seks friske piger fra 7.b på Skt. Jørgens Skole i Roskilde. De har sammen med deres klasse arbejdet med vandets vej i efteråret 2011 og kunne dermed give deres dugfriske erfaringer videre.

Gratis undervisningsmateriale

De ca. 200 undervisere, som besøgte standen, fik mulighed for at se Vandetsvej.dk live. Skolelærerne fik at vide, at Vandetsvej.dk er et gratis undervisningsmateriale, der især er rettet mod 7.-10. klasse, men sagtens kan bruges til mindre klasser såvel til gymnasiet.

Rigtig mange lærere var glade for at få den helt nye lærervejledning med og lettet over at de ikke skulle logge in på hjemmesiden med brugernavn og password. ”Det er jo lige til at gå til”, udtrykte en lærer det.

Vi står også på skolemessen i Aarhus

I april har vi en stand på skolemessen i Aarhus. Skolemessen præsenterer de nyeste boglige og digitale læremidler inden for alle fag i folkeskolen og er Danmarks største fagmesse for læremidler.

Linker I til Vandetsvej.dk?

Måske har jeres forsyningsselskab allerede linket til Vandetsvej.dk. Hvis ikke, vil vi opfordre jer til at linke til hjemmesiden og fortælle om siden, når I viser rundt på jeres vandværk eller renseanlæg. Vi kan også sende foldere til jer, som I kan give videre til lærerne. Folderen giver en kort introduktion til, hvad hjemmesiden kan tilbyde.

Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde mellem DANVA og ni vand- og spildevandsselskaber, som også udgør styregruppen for sitet. Klik ind på www.vandetsvej.dk og læs mere.